De wijk Hoge Vucht in Breda krijgt er de komende tijd twee jeugd- en jongerenwerkers bij! Met repressie alléén ontstaat er geen zicht op een betere toekomst voor deze wijk en zijn jongeren. Het werk loopt de politie over de schoenen en het talent dat wél in de wijk zit verdient een kans. Het jongerenwerk is in de afgelopen jaren te ver uitgekleed. GroenLinks verzocht daarom een jaar terug al om de inzet van méér jongerenwerkers. Ook het college is nu gelukkig tot dit inzicht gekomen. Wij wensen de jongerenwerkers veel sukses, zodat het een prettige wijk wordt om te wonen, jongeren weer meer kansen krijgen en zij de kansen die ze krijgen ook echt gaan pakken.

"Meer kansen voor talenten van jeugd in huishoudens die het lastig hebben. Investeren in mensen, in talenten van Bredase jongeren en kinderen. GroenLinks vindt het onbestaanbaar dat we tegen deze mensen met weinig middelen steeds vaker zeggen: red je zelf maar. Mensen met weinig middelen, in een lastige uitgangspositie, steeds meer aanspreken op hun zelfredzaamheid vinden we ook een gevaarlijke ontwikkeling. De oplossing wordt dan creatief gezocht in eigen kring. Maar wees dan niet verbaasd als hun oplossing niet de jouwe of de mijne is. Wij willen die kant niet uit. GroenLinks stelt daarom voor te investeren, in de talenten van de jongeren met een lastige uitgangspositie in kwetsbare wijken. In jongerenwerk dat de kans krijgt te innoveren met een beetje meer slagkracht en continuïteit. In sociaal-culturele activiteiten, educatieve, en sportieve activiteiten. De jongeren in deze wijken boeien en samenbrengen. Die keuze kunnen wij hier nú samen maken." 

Dat was de inbreng van Peter tijdens de behandeling van de voorjaarsnota 2019. Onze motie ‘Investeren in talenten in de wijken’ werd aangenomen. Het college zag toen nog niet direct de noodzaak van meer jongerenwerkers en het vrijmaken van extra geld daarvoor. Met de brief van 5 maart maakt men nu toch een mooi begin!