Marike de Nobel: “Ongelooflijk dat wij als raadsleden, terwijl we geen juristen zijn, er zelf achteraan moesten gaan omdat we het idee hadden dat de inhoud niet klopte. Een wethouder hoort toch tevoren een juridische check te laten doen?”

Voor GroenLinks is de nieuwe Verordening zoals die er nu ligt, ook na de wijzigingen, niet werkbaar: heel veel bevoegdheden, zoals beslissen over tarieven worden bij de raad weggehaald, en collegebevoegdheid gemaakt. Marike: “Als Raad komen we zo buitenspel te staan, en dat voelt niet goed.”

Verder is de inhoud van de Verordening voor Groenlinks onverteerbaar: voor ouders die zelf voor hun kind zorgen en daar een informeel PGB voor krijgen, gaat het tarief van 20 euro naar 11,20, dat is bijna de helft! Terwijl de wetswijziging in de WML (de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag) juist bedoeld was om Gemeenten die ónder het minimumloon betaalden, te dwingen minimaal minimumloon te gaan betalen! En als je dat informele PGB had krijg je het met deze Verordening pas als je als ouder onder de armoedegrens van 120% van het Wettelijk Minimumloon (WML) terechtkomt….Het feit alleen al dat de armoedegrens wordt aangehouden, betekent volgens GroenLinks dat je het kennelijk accepteert als Breda dat er nog meer kinderen in armoede opgroeien.

Marike: “Ik zie ook niet hoe je als gezin van een dergelijk bedrag als gezinsinkomen kan rondkomen; essentiële zaken zoals vakantie en sport als ontspanning zullen dan al snel worden weggestreept terwijl deze juist heel belangrijk zijn!” De wethouder heeft de mogelijkheid maatwerk toe te passen in schrijnende gevallen, maar op maatwerk valt door de raad niet de sturen. Marike: “De vergelijking met de Toeslagenaffaire dringt zich op:  Een overheid die vanuit bezuinigingsdrang en gedreven door fraudebestrijding als een tank over je heen walst, om daarna aan te bieden de stukjes aan elkaar te plakken, hoe betrouwbaar is die overheid dan voor deze gezinnen?”

Onze verwachting is dat er veel om maatwerk zal worden gevraagd, en dat er veel rechtszaken komen, met alle extra kosten vandien. Marike: “Wat levert de bezuiniging uiteindelijk op als de ouders weer voltijds gaan werken of uitvallen als gevolg van financiële stress en alsnog voor Zorg in Natura opteren? En daar komen de kosten van rechtszaken nog bij.”

GroenLinks is ervan overtuigd dat deze verordening er juist niet voor zorgt dat van het beperkte geld dat er is uiteindelijk zoveel mogelijk zorg gerealiseerd wordt. Het geld dat er is komt op deze manier juist NIET terecht bij degenen die dat het meest nodig hebben.

Marike: “We roepen jullie, maar ook mensen in je omgeving, mocht iemand die er tegenaan loopt dat hun inkomen omlaag gaat door deze Verordening, zich bij jullie melden, dit aan mij door te geven en te melden bij: info@pgb.nlPer Saldo (die achter dit emailadres zit), de belangenvereniging voor mensen met PGB’s heeft al klachten ontvangen en zal hun leden bijstaan bij klachten en bezwaarprocedures.”