Er was geen ontkomen aan, als nummer 8 op de kandidatenlijst werd ik geacht een bijdrage te leveren aan de verkiezingscampagne. Dat werd dus plakken en folderen.

Er was geen ontkomen aan, als nummer 8 op de kandidatenlijst werd ik geacht een bijdrage te leveren aan de verkiezingscampagne. Dat werd dus plakken en folderen.

Er was geen ontkomen aan, als nummer 8 op de kandidatenlijst werd ik geacht een bijdrage te leveren aan de verkiezingscampagne. Dat werd dus plakken en folderen.

Programma
Door het bestuur was al in het najaar van 1998 een start gemaakt met het schrijven van het verkiezingsprogramma. Onder meer de nieuwe woningbouwlocaties werden hevig bediscussieerd op een van de discussieavonden. Verzet van de fractie tegen de woningbouwlocatie Teteringen werd omgezet in een temporiseren van de ontwikkeling van deze locatie. Zoals te verwachten viel werd onze lijsttrekker in de laatste week voor de verkiezingen nog aangevallen door onder meer de PvdA op het feit dat GroenLinks te weinig woningbouw mogelijk zou maken. Een onterecht verwijt dus. Na het verwerken van meer dan 100 amendementen, onder meer over Para, werd het programma vastgesteld.

Plakken en folderen
De raad is in het verleden accoord gegaan met een buitenruimte-reclameplan en volgens het college hield dit in dat er voor de verkiezingen niet met de bekende paalborden gewerkt mocht worden. Voor de besturen van PvdA en D66 was dit aanleiding om naar de rechter te stappen. Waarom GroenLinks niet aan deze actie meedoet is mij niet duidelijk. Ik heb me er in ieder geval toe beperkt de borden van de gemeente te beplakken wat gezien de overvloedige regenval niet meeviel. Daarnaast had de campagnecommissie een folder gemaakt over de woningbouwlocatie in Teteringen. Deze folder, die wat mij betreft op de rand was, hield in dat GroenLinks zich tegen deze locatie zou blijven verzetten zolang de verkeersontsluiting niet goed geregeld is. De folder heeft in die zin goed gewerkt dat de aanhang voor de dorpenpartij Breda '97 is teruggelopen en dat GroenLinks in Teteringen is gestegen van 2,2 procent naar 6,9 procent. Of de bewoners van de riante villa's in lommerrijke omgeving lang fan zullen blijven van GroenLinks is de vraag.

Para
Het hoogtepunt van de campagne was wat mij betreft de avond in Para. Het begin van de avond heb ik gemist, maar daar staat tegenover dat ik ongeveer als laatste wegging. Heel goed dat de campagnecommissie dit knelpunt op deze wijze in de schijnwerpers heeft willen plaatsen. De uitgewoonde bunker die Para nu is, is echt uit de tijd. Er zijn dorpen in Brabant waar best wel wat boerderijen bij elkaar staan die een beter poppodium hebben dan de studentenstad Breda, om maar eens een citaat van popadviseur Leon Zwaans aan te halen. Sommigen zullen betwijfelen of een optreden van de Travoltas bijdraagt aan een grotere aanhang van GroenLinks, maar tijdens het stage-diven' , het van het podium af in het publiek springen, viel zowaar een GroenLinks programma uit iemands broekzak. Ik heb lijsttrekker Wim Schröder nog geprobeerd zover te krijgen een duik in het publiek te nemen, maar Wim was terecht bang een stuk of drie punkers te verpletteren onder zijn politieke gewicht. De afsluiting van de campagne was in Theater Avenu op 28 februari. Politiek leider Paul Rosenmöller hield een warm pleidooi voor de Bureau's Jeugdzorg waardoor wij onze naam als jongerenpartij meer dan waar maakten. Het was er druk en gezellig.


Paul Rosenmöller in de Avenu in Breda

Stadskantoor
Het bestuur had kennelijk besloten geen apart feestje voor GroenLinks te organiseren. Op 3 maart werd de aanhang verzocht zich te vervoegen in het stadskantoor. Daar was het soms zoeken naar GroenLinksers tussen de vele lokale politici en ambtenaren. Reden voor feest was er genoeg. GroenLinks steeg van 7.6 naar 10,4 procent en van drie naar vier zetels. Verder waren de verschuivingen in de raad helaas minimaal zodat te vrezen valt voor een voortzetting van het huidige beleid'. Het resultaat in de provincie was pas echt spectaculair: van drie naar zeven zetels, van de 79, dat wel ja.