De fractie GroenLinks Breda heeft vragen gesteld over de daling op de ranglijst van groene gemeenten. Breda ligt weliswaar in een prachtig groen buitengebied maar ook de hoeveelheid groen per woning is van belang voor de leefbaarheid. Inmiddels zijn de antwoorden op onze vragen binnen. Van belang hierbij is dat het onderwerp doorlopend de aandacht krijgt die het verdient.

Zie hieronder de vragen van GroenLinks en antwoorden van het college.

Geacht college,

Een groene stedelijke omgeving heeft veel voordelen, zo toonde onderzoek van Wageningen UR al eerder aan. Peter Visschedijk, onderzoeker bij Wageningen UR: “Zowel in Nederland als wereldwijd woont het grootste deel van de bevolking in steden, vaak gelegen in delta’s. Die steden hebben baat bij de Wageningse expertise over de groene omgeving om de leefbaarheid en veerkracht van de stad te vergroten.” Zo heeft groen een positief effect op de gezondheid van mensen en draagt groen bij aan de verbetering van het milieu, door het verminderen van luchtvervuiling en het dempen van geluidhinder. Een belangrijke functie is ook de waterberging bij hevige regenval en verkoeling in warme periodes.

Voor een goede vergelijking is de analyse uitgevoerd bij dezelfde 31 gemeentes die ook in het onderzoek van 2009 zijn meegenomen. Opvallend in vergelijking met de meting uit 2009 is dat het gemiddelde aantal vierkante meters openbaar groen in de grote Nederlandse gemeenten nauwelijks is veranderd, maar dat sommige steden grote verschillen laten zien. De vier grootste Nederlandse gemeenten, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, wisten het aandeel groen in hun gemeente te laten stijgen.

In Breda daarentegen is het aandeel groen gedaald; van 68,1 m2 groen per woning  in 2009 naar 63,0 m2 groen per woning in 2014. Dit brengt Breda naar een schamele 24ste plaats op de ranglijst.