Met ​vragen​ in het vragenhalfuur bevroeg GroenLinks het college waarom Breda op dat punt al niet wat verder op weg is om de intocht weer een leuk feest voor álle ouders en kinderen te laten zijn. En met een ingediende ​motie vreemd​ bevroegen wij nadrukkelijk alle andere fracties. Of het nou wel zo’n goed idee is om Zwarte Piet volledig aan de samenleving te laten. En je als politiek geheel afzijdig te houden, als het daarbij om standpunten aankomt.

Echte vrijheid is immers zoveel méér dan het recht van de sterkste, en je niets aantrekken van de gevoelens van minderheden. Een echt vrije en veilige samenleving ontstaat, door als overheid en politiek pal te staan voor minderheden, wanneer pesten of discriminatie op de loer ligt. Zeker als het gaat om een prominent feest in onze openbare ruimte, met een ontvangst door de burgemeester. We wonen met zijn allen samen in deze mooie gemeente. En we hoeven helemaal niet zoveel in te schikken om het voor iedereen hier leuk te houden.

Afgelopen zaterdag vroegen 1.500 mensen op het Chasséveld om te laten zien waar wij staan in de strijd tegen (institutionele) discriminatie. De discussie in de debatraad sterkt ons in de overtuiging dat al heel binnenkort méér partijen bereid zijn een duidelijker standpunt te geven. Wij wensen de partijen die de komende maanden gaan ​overleggen​ veel succes en wijsheid toe in hun zoektocht naar een leuk feest voor iedereen.

Benieuwd hoe dit debat verliep? ​Kijk terug​ in het 'Markeerpunt Vragenhalfuur' vanaf 25:50.