Statushouders moeten en willen zo snel mogelijk inburgeren in Breda. Op dit moment zijn inburgeraars nog zelf verantwoordelijk voor de keuze van een taalschool. Dan is het van groot belang dat alle aanbieders van taal- en inburgeringsonderwijs in Breda uitstekende kwaliteit bieden. Helaas is dat niet de werkelijkheid. Het is niet alleen moeilijk voor inburgeraars om te kiezen, maar ook het landelijke keurmerk 'Blik op Werk' laat te wensen over. Er is dus dringend actie nodig om kwaliteit te garanderen. GroenLinks wil weten wat Breda hieraan doet.

In Amsterdam heeft de gemeente een goede stap gezet door met taal- en inburgeringsaanbieders een kwaliteitsconvenant af te sluiten. In dit convenant zijn afspraken opgenomen om de kwaliteit van het onderwijs nu al te verbeteren, waarbij de statushouder centraal staat. De gemeente kan zo de statushouders beter begeleiden en beter adviseren voor een passende aanbieder.

GroenLinks Breda stelde naar aanleiding van het Amsterdamse voorbeeld de volgende vraag aan het college:

Is het college bereid om ook in Breda te werken aan een kwaliteitsconvenant met Taal- en Inburgeringsaanbieders, inclusief een monitoringsinstrument, om zo spoedig mogelijk te kwaliteit van dit onderwijs in Breda te borgen?

 

Uit de reactie blijkt dat het college niet inziet dat handelen urgent is. Men vertrouwt simpelweg op de borging van het landelijke keurmerk “Blik op Werk” en neemt ruim de tijd om zaken te verbeteren. En tijd is nu net wat statushouders niet hebben; het is van belang dat zij zo snel mogelijk goed taalonderwijs krijgen.

Binnenkort verwachten we een voorstel van het college over een nieuwe aanpak van het taal- en inburgeringsonderwijs vanaf 2021. Bij het behandelen van dit voorstel zullen we, hopelijk samen met andere partijen, proberen het proces alsnog te versnellen.