Donderdagavond sprak Thom Dijkstra zich uit over de plannen voor de Zuidelijke Rondweg. Hij vertelde dat GroenLinks blij is dat er werk wordt gemaakt van leefbaarheid, maar betreurt dat het college daarbij niet over een Milieuzone wil praten. In twee verworpen moties riep Thom samen met het CDA op om zorgvuldig te monitoren en bij het verminderen van de snelheid van het verkeer innovatief te werk te gaan.

Wat volgt is de tekst van Thom's bijdrage, aangepast voor leesbaarheid:

“Vanavond hebben we het over de Zuidelijke Rondweg. Ondanks dat ik maar anderhalf jaar Raadslid ben, weet ik dat dit een langlopend dossier is. Al een paar jaar worden er vragen gesteld over de leefbaarheid rondom de Zuidelijke Rondweg, vanuit GroenLinks en vanuit omwonenden. Laat ik vanaf deze plek mijn dank uitspreken aan de omwonenden voor de aanhoudende aandacht voor dit dossier

Laat ik eerst zeggen dat de leefbaarheid voor mijn fractie voorop staat, niet alleen voor de gebieden direct langs de ZRW maar voor de gehele stad. En in dat kader is Groenlinks blij dat er nu eindelijk ook maatregelen genomen worden om specifiek de leefbaarheid te verbeteren.

Wat mijn fractie jammer vindt, is dat een milieuzone meteen is afgeschoten door de wethouder als maatregel om de leefbaarheid te verbeteren. Ik ben ervan overtuigd dat we met een uitgebreide milieuzone veel winst kunnen behalen, zeker qua fijnstof. Niet alleen voor de directe omgeving maar ook voor het gebied tussen de Singels en de Rondweg. Maar omdat zo’n maatregel zeker een grote invloed heeft op de stad, is deze discussie wellicht beter op z’n plek bij de Mobiliteitsvisie. 

Wat betreft de moties van het CDA, het zal u niks verbazen dat mijn fractie voor de moties zal stemmen, aangezien we ze al ondertekend hebben. Bij de motie ‘smart mobility’ zit voor ons vooral de winst in het experimenteren met andere vormen van maatregelen die snelheid verlagen, zoals bijvoorbeeld de actibump. Deze kunnen we later ook in de rest van de stad toepassen. De motie ‘autorijden is vooruitzien’ kunnen wij steunen omdat deze het college vraagt om de situatie rondom de Zuidelijke Rondweg goed te monitoren en tijdelijk met nieuwe plannen te komen als er weer problemen ontstaan. Laat het bovendien duidelijk zijn, Groenlinks is en zal tegen verbreding naar 2x2-baans zijn!”

Ook tweette Thom over de Zuidelijke Rondweg. Zijn tweet lees je hier.

De moties over ‘smart mobility’ en ‘autorijden is vooruitzien’ die het CDA en GroenLinks samen indienden lees je onderaan dit artikel.