Dion is student Urban Design aan de BUAS. Hij is bezig met onderzoek naar het verduurzamen van de landbouw. Een vraag die daarbij centraal staat is hoe de stadsbewoner weer betrokken kan raken bij de buurt, door middel van bijvoorbeeld gezamenlijke stadslandbouw.

Als bestuurslid wil hij zorgen dat zoveel mogelijk mensen, waaronder jongeren, betrokken worden bij GroenLinks Breda. En dat iedereen de ruimte krijgt om iets bij te dragen. Zodat er geleerd kan worden van elkaar.

“ Het klimaat wordt nog te weinig als echt urgente zaak behandeld. ”

Dion wil graag het klimaatprobleem meer onder de aandacht brengen. De urgentie van het probleem moet volgens hem groeien.