Woordvoering op de thema's: Werk & inkomen/participatiewet/armoede, onderwijs, sport.

Mijn naam is Homayoen Madad, geboren in Afghanistan waar ik burgeroorlog en extreme armoede heb meegemaakt. Na voor de zoveelste keer ontheemd te zijn geweest en weer te hebben moeten vluchten, ben ik op mijn 11e jaar met mijn moeder, broertje en zusjes naar Nederland gekomen.   

In Nederland ben ik in de ISK (Internationale Schakelklas) begonnen. Op mijn 13e mocht ik doorgaan naar VMBO Basis. Via MBO en HBO ben ik maatschappelijk werker geworden, en in 2017 heb ik uiteindelijk een WO Master in de filosofie gehaald. Ik word door anderen omschreven als ambitieus en gefocust. Ook word ik als vriendelijk en bedachtzaam ervaren. Tegelijkertijd kent iedereen me als iemand met een duidelijke visie, die ik graag uitdraag en verdedig, en met een kritische blik. Men kent me ook als iemand met een sterk gevoel voor rechtvaardigheid, en van daaruit als strijdbaar.  

Binnen het Sociaal Domein ben ik gedetacheerd geweest als AMV (alleenstaande minderjarige vluchtelingen) jeugdhulpverlener bij het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers), casusregisseur bij het Jongerenloket gemeente Rotterdam, jeugdbeschermer bij Jeugdbescherming Rotterdam-Rijnmond, en nu werk ik als cliënt- en systeembegeleider bij Stichting de As. Ik help jongeren - voornamelijk met autisme - hun weg te vinden in de maatschappij, waar ik veel energie van krijg. Daarnaast begeleid ik ook gezinnen in systeemverband. Binnen GroenLinks ben ik met veel plezier actief geweest als algemeen bestuurslid van GroenLinks Breda, als lid van de programmacommissie van GroenLinks Brabant en als voorzitter van het Jong Wetenschappelijk Bureau van GroenLinks.  

Mijn vrije tijd breng ik graag door met mijn familie en vrienden. Lezen maakt ook een belangrijk deel uit mijn leven. Onderwerpen kunnen erg variëren. Daarnaast vind ik het interessant om aan te sluiten bij lezingen. Maar kijk ook graag naar voetbal en alles daaromheen. Ook ga ik graag op reis met mijn familie naar mijn familie die in België, Duitsland, Denemarken, Zweden en Oostenrijk wonen. Een hotel boeken is dus nooit nodig!  

Ik vind het schrijnend dat in Nederland bijna een miljoen mensen onder de armoedegrens leven, waarvan ruim 10.000 mensen in Breda. Vooral in Breda wordt sterk gewezen wordt op eigen verantwoordelijkheid. Dat zegt veel over de mate van kansenongelijkheid in deze stad. Armoede en kansenongelijkheid hebben vele gevolgen op allerlei levensgebieden van mensen, zeker als het gaat om kinderen. Dit kan en moet anders. Ik wil dat iedereen mee kan doen ongeacht haar/zijn positie in de samenleving. Ik wil een eerlijker Breda waar de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen waar voedselbanken overbodig worden en meer aandacht komt voor onze kwetsbare jongeren en voor onze kwetsbare gezinnen met kinderen: dat je op tijd juiste en voldoende hulp krijgt. Zorg is namelijk een recht. Iedereen zou zich moeten kunnen ontplooien en haar/zijn leven stabiel kunnen inrichten. Dat je dus van een dubbeltje wel een kwartje kunt worden. 

PORTEFEUILLES:

  • WERK & INKOMEN/PARTICIPATIEWET

  • ARMOEDE

  • ONDERWIJS

  • SPORT