Ja, dat is Peter….
In 2000 ben ik gevallen voor de Parel. Met mijn gezin zetten wij de stap te verhuizen van Amsterdam naar Breda. Breda heeft voor mij de perfecte omvang: groot genoeg voor een levendig cultureel- en uitgaansleven, klein genoeg voor een goede kans op leuke ontmoetingen. Dat het leven in Brabant goed is, wist ik al, met zes jaar studie in Tilburg en een Eindhovens lief.

57 jaar terug zag ik in Alphen aan den Rijn het levenslicht. Zoon van een ambachtsman in metaal, die zich opwerkte tot afdelingsleider in de sociale werkvoorziening. En een moeder die al haar tijd vrijmaakte voor haar twee zoons. Zo ging dat in die tijd. Voor mij werkte dat goed, een vwo-diploma was nieuw in de familie. En een hbo- en universitaire opleiding al helemaal.
Onze twee dochters zijn inmiddels het huis uit. Ze vinden het altijd ‘thuiskomen’, hier in Breda. De grote verrassing in ons leven was de geboorte van onze lieve kleinzoon, zes jaar geleden. Meer dan ooit weet ik waar het voor doe!

Wat houdt mij bezig?
Mijn eerste hobby die uit de hand liep, is de Bredase politiek. Van 2004 tot 2008 was ik afdelingsvoorzitter van GroenLinks in Breda. In 2008 stapte ik de dagelijkse politiek in. Dat liet mij niet meer los. Vier jaar terug werd ik lijsttrekker en fractievoorzitter. Ik kijk daar met voldoening op terug. Waar er kansen waren voor beter beleid, pakten we die. Vaker moesten wij uitlichten dat andere keuzes nodig én mogelijk zijn. Er staat nu een mooi GroenLinks team. Dat kan met ervaring vliegend van start en is zeker zo enthousiast als vier jaar terug. Om talent en meer diversiteit niet in de weg te zitten, doe ikzelf een stapje terug. Dat valt niet mee, als je vol overtuiging bezig bent!

Fietsen is mijn tweede uit de hand gelopen hobby, met meer dan 15.000 km op de teller in 2021. Flinke kans dat ik je tegenkwam ergens in het buitengebied van Breda, of verre omstreken.
En dan heb ik ook nog een vak, waar ik met plezier veel tijd in steek. Onderzoeker van mobiliteit, met name openbaar vervoer. Bij een kennisinstituut binnen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Al 25 jaar een hele mooie plek, als je het net zoals ik belangrijk vindt dat kennis doorwerkt in beleid.

Wat ik wil veranderen
Zoveel! Het belangrijkst zijn de grote vraagstukken die GroenLinks al jaren agendeert: de natuur en het klimaat, en de toenemende sociale ongelijkheid. Actueler dan ooit. Op mijn fietsje zie ik de natuur met de jaren achteruit gaan. We overvragen onze omgeving, de klimaatopwarming brengt de natuur in de war, de rijkdom aan soorten loopt steeds verder terug. De klimaatopwarming bedreigt inmiddels ook de mens. De gevolgen raken de meest kwetsbare mensen het eerst, zoals zo vaak. Ook de sociale ongelijkheid ontspoort, met alle gevolgen. Inmiddels zeggen steeds meer partijen ons na die vraagstukken aan te willen pakken. Maar zou een GroenLinks-bestuurder dat niet het beste kunnen?