Woordvoering op de thema's: Digitalisering, zorg/wmo, migratie, jeugdzorg, verbeter Breda.

Mijn naam is Sabine, ik ben 27 jaar en werk bij ContourdeTwern in Tilburg. Dit is een welzijnsorganisatie en ik werk daar als buurtondersteuner. Als buurtondersteuner bouw ik samen met bewoners en andere professionals aan inclusieve, leefbare wijken. In dit proces houd ik me vooral bezig met het betrekken en verbinden van zoveel mogelijk mensen. In mijn vrije tijd ben ik graag met vrienden en ik hou ervan om spelletjes te winnen. Ik ben vaak buiten te vinden, bijvoorbeeld om te wandelen of hard te lopen. Mijn ouders hebben een grote moestuin en dat is ook een plek waar ik graag ben in het weekend, weg uit de drukte van de stad.

Ik wil van Breda een duurzamere en socialere stad maken. Een inclusieve stad waar iedereen zichzelf kan zijn en waar we op een prettige manier met elkaar samen kunnen leven. Daarnaast vind ik dat er iets moet veranderen aan de manier waarop de jeugdzorg in Breda is ingericht. We moeten af van het vele papierwerk en de autonomie over het hoe van de jeugdzorg moet terug naar de professionals. Tot slot wil ik aandacht hebben voor de snelle digitalisering. Deze moet wat mij betreft menselijk blijven!

PORTEFEUILLES

  • Digitalisering

  • Zorg/wmo

  • Migratie

  • Jeugdzorg

  • Verbeter Breda