Vivian zorgt ervoor dat de communicatie van GroenLinks Breda vloeiend verloopt. Ze is verantwoordelijk voor alle interne en externe communicatie: inhoud, (huis)stijl, opbouw, vorm, aansluiting bij de doelgroep; denk hierbij aan de maandelijkse nieuwsbrief, social media, website, enz.

Als bestuurslid beheert ze de portefeuille communicatie. In het dagelijks leven werkt ze als Adviseur (HR) Procesbeheer bij PostNL.  

Ze is een ambitieus persoon die op alle vlakken van GroenLinks zowel lokaal en landelijk iets wil betekenen.

“ Als lid van het bestuur in Breda wil ik graag bijdragen aan de verdere groei en zichtbaarheid van GroenLinks. ”

Vivian wil door haar betrokkenheid nieuwe leden voor GroenLinks werven en bestaande leden een gevoel van betrokkenheid te geven. Dat doet ze door een combinatie te maken met de (lokale) vraagstukken en deze te vertalen in ideeën, activiteiten en gezamenlijke doelstellingen voor het bestuur, team en de komende verkiezingsprogramma’s. En dit uiteraard met de waarden van GroenLinks.

"Ik vind het belangrijk om een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan een team waar collega-bestuursleden & leden tot hun recht komen en daadwerkelijk een verschil kunnen maken."

Als bestuurslid wil ze graag het team verder helpen om zo een krachtige afdeling neer te zetten. Voor nu én in de toekomst.

PORTEFEUILLE(S)

  • Communicatie