We kiezen voor goede en betaalbare zorg voor jong en oud. Ziek zijn is al erg genoeg. Het mag er niet toe leiden dat je ook nog eens in financiƫle problemen raakt. Zorg draait om het beter maken van mensen, niet om het maken van winst. Ziek zijn is geen eigen risico.

Bij zorg horen ook vrijwilligers en mantelzorgers. De gemeente heeft alle vertrouwen in deze groep. Bredase vrijwilligers verlenen zorg waar het kan en we zetten professionals in waar het moet. We voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken door goede voorlichting en begeleiding. En soms door de zorg tijdelijk over te nemen. We betrekken bewoners en cliƫntenorganisaties actief bij het beleid voor zorg, welzijn en wonen. De gemeente steunt het vrijwilligerswerk. Bijvoorbeeld door professionalisering, vrijwilligersbemiddeling, vrijwilligersverzekering en kennisuitwisseling.