We maken het daarom zo aantrekkelijk mogelijk om te lopen of voor de fiets of het openbaar vervoer te kiezen. We zorgen voor veilige oversteekplekken, geven fietsers voorrang waar het kan en zorgen voor veilige fietsroutes. En we zetten ons in voor goede verbindingen met andere steden, zoals Utrecht, Antwerpen en Eindhoven.