De begroting stelt, na drie jaar nu ook kleine stapjes, namelijk: 

  • 1,5 miljoen voor Verbeter Breda met extra impuls in 2022
  • De inzet van rijksmiddelen uit het Volkshuisvestingsfonds waar GroenLinks en de PvdA zich in Den Haag zo sterk voor gemaakt hebben
  • 0,5 miljoen extra voor het klimaat uit ons Klimaatfonds

GroenLinks wil dat in de begroting méér geld wordt vrijgemaakt voor de mensen in Breda die het moeilijk hebben om rond te komen. Wij zijn blij dat de begroting tenminste in woorden onderkent dat de sociale ongelijkheid in Breda een probleem is. En dat die steeds verder toeneemt. Veel van deze mensen wonen in een huurwoning. Bijvoorbeeld in de noordelijke wijken van Breda. Zij voelen dat de almaar stijgende huurprijzen een steeds grotere hap uit hun huishoudbudget nemen. Daar kan de gemeente helaas weinig aan doen. Maar naast de huur moeten mensen ook lokale lasten betalen, waar de gemeente wél over gaat. In de afgelopen vier jaar heeft de gemeente telkens woning-eigenaren een voordeel gegeven, door ieder jaar weer de onroerende-zaakbelasting te verlagen. Mensen die huren hebben daar niks aan, en betalen de volle mep voor de andere lokale lasten. GroenLinks vindt het daarom hoog tijd dat de gemeente nu ook eens een voordeel biedt aan de mensen die huren, vaak met een laag inkomen. Dat kán. Door voor huurders de rioolheffing met een kwart te vragen. Zo maken we een mooi begin. Zo'n 15 grote gemeenten in Nederland rekenen huurders deze heffing helemaal niet. Breda rekent aan huurders nu de op één na hoogste lokale lasten van 40 grote gemeenten in Nederland!

Wij dienen de motie "beperk lokale lasten huurders" in.

Ook moet Breda volgens GroenLinks gewoon zijn regionale afspraken nakomen rond het dierenasiel. De opvang voor dieren is bijvoorbeeld hard nodig, omdat veel corona-baasjes nu ineens geen tijd meer blijken te hebben voor hun dieren, nu zij weer volop aan de slag gaan. Eerder is met omliggende gemeenten afgesproken om allemaal een vast bedrag per inwoner te besteden aan het dierenasiel. Pas geleden bleek ineens dat Breda geen geld vrijmaakt op de begroting om die afspraak na te komen.... Dat kan natuurlijk helemaal niet. Breda moet gewoon leveren. Onze dieren en de mensen die zich in het dierenasiel inzetten verdienen dat.

Daarom dienen wij het amendement “Kom afspraken na met het dierenopvangcentrum” in. 

Tot slot is het goed dat de begroting onderkent dat Breda zijn doelen niet haalt om de klimaatopwarming tegen te gaan. De begroting trekt daarom daar nu wat extra geld voor uit. Maar dat is nog lang niet genoeg om de landelijk afgesproken 2030-doelen te halen. Als alle overheden dat zo doen, wordt onze wereld véél te warm, ook in Breda. Dan krijgen we steeds vaker last van extreme hitte, droogte, of juist immense stortbuien. Daarom wil GroenLinks gewoon investeren in wat nodig is om deze doelen veilig te stellen. Daarmee kunnen we er bijvoorbeeld ook voor zorgen dat een warm energiezuinig huis voor iedereen in Breda betaalbaar is. Het geld hiervoor moeten we ook niet plukken uit een pot die juist bedoeld was voor klimaat-investeringen die zichzelf terugverdienen. Dan wordt die pot alleen maar kleiner, en kunnen we op termijn juist minder doen.

Wij dienen het amendement "doe wat nodig is voor klimaat" in.