Interview van Emma Pierre (fractie-assistent) met Peter Bakker (fractievoorzitter) over de begroting.   

Vertel eens, wat waren volgens jou de belangrijkste punten binnen begroting van dit jaar?

Deze begroting ging sterk over de onzekerheid door de coronacrisis en het opvangen van de gevolgen ervan. Een breed ondersteund onderdeel van de begroting was het zowel fysiek als sociaal beter verbinden van het kwetsbare noorden met de rest van de stad (‘Programma Verbeter Breda’). Blikvanger in de discussie was een malloot voorstel uit de begroting om uit oogpunt van kostenbesparing de bezwaarschriftencommissie af te schaffen. Helaas ging deze begroting veel te weinig over het halen van de klimaatopgaven en het fundamenteel aanpakken tweedeling.