Vanaf januari 2024 wordt het verplicht volgens EU wet- en regelgeving om geen wegwerpbekers meer te gebruiken tijdens evenementen. Dat was de reden voor raadslid Lieke van Son om een bespreeknotitie in te dienen die ingaat op hoe Breda gaat voldoen aan deze regelgeving.

Om aan deze regelgeving te voldoen zullen de horecaondernemers tijdens evenementen zoals Koningsdag, Breda jazz en carnaval andere bekers moeten gaan gebruiken. Dit kunnen hard cups zijn of soft cups, maar dan moet minimaal 75% van de bekers gerecycled kunnen worden. 

De horecaondernemers hebben daarom met ondersteuning van een onderzoeksbureau gekozen om te starten met pilots met een soft cups systeem die ze inzamelen en recycelen. GroenLinks stelt vraagtekens bij deze keuze, aangezien niet eerder met dit systeem minimaal 75% van de bekers gerecycled is. 

Daarom roept GroenLinks in de motie op om de uitkomsten van de pilots te delen en als uit de pilots blijkt dat we niet kunnen voldoen aan de wet- en regelgeving met soft cups om voorbereidingen te treffen voor een alternatief systeem. Want dat de horecaondernemers aan de wet- en regelgeving moeten voldoen vanaf 2024 staat buiten kijf. Ten slotte geeft de motie de opdracht aan het college om horecaondernemers te informeren dat zij ook nog een pilot kunnen doen met hard cups bijvoorbeeld tijdens 11/11 of de Singelloop.