Op Griekse eilanden zitten nu minderjarige alleenstaande vluchtelingen in erbarmelijke omstandigheden vast. Breda spreekt zich uit bereid te zijn om een bijdrage te leveren aan de opvang van deze vluchtelingen. Ons raadslid Monica Tecklenburg vond de raad van Breda unaniem bereid om gezamenlijk een motie daartoe in te dienen. Deze is uiteraard ook aangenomen. Nog wel op de allereerste digitale debatraad ooit in Breda, vanwege de pandemie.

Breda: neem je verantwoordelijkheid en neem minderjarige alleenstaande vluchtelingen op! Inmiddels is de situatie in Griekenland onhoudbaar. Onder de vluchtelingen zijn veel minderjarige alleenstaande kinderen. GroenLinksBreda riep Breda al eerder met klem op om een aantal van deze kinderen op te vangen. Wij zijn blij dat nu de gehele gemeenteraad in Breda zich uitspreekt om bereid te zijn een bijdrage te leveren aan de aanpak van dit probleem dat we gezamenlijk in Europa hebben. Volgens Monica Tecklenburg is deze actie vanzelfsprekend voor een sociale en gastvrije stad.

Nu moet alleen nog onze landelijke regering niet langer dralen! Diverse andere landen en steden in Europa hebben zich al bereid verklaard ook een deel van deze opvang voor hun rekening te nemen.