De eerste klimaatbegroting van GroenLinks Wethouder Bakker laat daarmee een breuk met het verleden zien. We nemen de recent verhoogde landelijke ambities van 55% over in deze klimaatbegroting. Een belangrijke stap die gezet kan worden met GroenLinks in de coalitie.

Met alleen de doelstelling verhogen zijn we er niet. Raadslid Lieke van Son dient daarom tijdens de Begrotingsraad een motie in genaamd ‘Klimaatplan 55%’. De motie roept op om met een plan te komen hoe Breda in 2030 55% CO2 gereduceerd kan hebben. Daarbij wordt meegenomen welke middelen van het Rijk beschikbaar komen voor Breda en wat er extra nodig is aan middelen en maatregelen.

Zo werken we stap voor stap aan de inhaalslag die nodig is om onze stad duurzaam en toekomstbestendig te maken. Wereldproblematiek oplossen kan alleen als iedereen in het groot of in het klein daar haar steentje bijdraagt. In Breda zetten we de versnelling in!