Op dit moment zijn er al zeven panden beschikbaar gesteld als ateliers. Er wordt ook gewerkt aan een integraal huisvestingsplan cultuur dat in 2024 wordt afgerond. We zijn blij dat deze motie is aangenomen en dat de gemeente er actief mee bezig is!