Vandaag heeft wethouder Bakker een energiepakket gepresenteerd dat Bredase inwoners, verenigingen, instellingen en ondernemers gaat ondersteunen bij het verlagen van de energierekening. Het energiepakket is een antwoord op de signalen uit de stad van bewoners en organisaties die moeite hebben om de energierekening nog te betalen. 

Raadslid Lieke van Son (GroenLinks) riep voor de zomer al op met een motie om tempo te maken met het tegengaan van energiearmoede in Breda, door mensen te ondersteunen bij het besparen van energie en de energietoeslag breder onder de aandacht brengen. Na de zomer volgde een motie van de SP ‘Bredase hulp voor de stad’ om ook verenigingen en ondernemers te helpen die door de hoge energieprijzen door het ijs dreigen te zakken.

Met het energiepakket maakt het college 8,5 miljoen euro vrij om inwoners, verenigingen, instellingen en ondernemers te ondersteunen. Daarbij wordt nadrukkelijk voorrang gegeven aan energiebesparing ten opzichte van compensatie van de kosten. Door te investeren in energiebesparende maatregelen, bijvoorbeeld door te isoleren, kan de energierekening blijvend worden verlaagd. Energie besparen is immers beter dan de hoge kosten compenseren waardoor het Bredase belastinggeld ten goede komt aan landen die ons minder gunstig gezind zijn. Bovendien kunnen we door energie te besparen ook CO2 besparen en is het daarmee goed voor het klimaat.

In het pakket gaat een groot deel van het budget naar bedrijven, instellingen en verenigingen. Daarmee is het pakket een aanvulling op de middelen die eerder al naar bewoners zijn gegaan. Dit pakket vergroot de ondersteuning voor huishoudens en verbreedt de doelgroep van enkel huishoudens naar verenigingen, organisaties en ondernemers. 

Het energiepakket is een belangrijke en noodzakelijke stap voor Breda waarmee we de stad helpen in het verlagen van de energierekening, nu maar ook voor de toekomst.