Wat ging eraan vooraf?
Tot voor kort riep het Sinterklaascomité Breda op de website op tot “een zo zwart mogelijke Piet”.

Landelijk is er steeds meer verzet tegen het zwarte uiterlijk van Piet, en de racistische kenmerken ervan. Het Sinterklaasjournaal is allang overgestapt op de roetveegpiet.
In juni riepen we dan ook al met alle andere partijen in de raad op tot mediation tussen het Sinterklaascomité aan de ene kant en de partijen die discriminatie bestrijden, zoals Bo Breda en Radar aan de andere kant. Oud-burgemeester Peter van der Velden werd als mediator benoemd.

Mediation
Ondanks de inzet van mediator van der Velden kwamen de partijen niet nader tot elkaar. De mediator heeft zijn opdracht beëindigd met een rapport waarin hij aangeeft:
“Als mediator rest mij niet anders te concluderen dat ondanks de opbouwende toon van de gesprekken de grens tussen ‘zo grijs als as’, ‘ zo zwart als roet’ en ‘roetveeg’ vooralsnog niet is te overbruggen. Daarmee is de weg naar een eenduidig Sinterklaasfeest in Breda nog niet in zicht.” Het Sinterklaascomité heeft daarop gemeld dat de pieten voortaan “asgrijs” zullen worden.
Het college heeft gemeld:
“Als college zijn wij van mening dat de kleur van de helper van Sinterklaas, niet meer zwart kan zijn. Omdat dat door groepen als kwetsend, discriminerend of racistisch kan worden ervaren. Officiële ontvangsten van Sinterklaas met zwarte Pieten door het stadsbestuur vinden daarom niet meer plaats in Breda. Welke specifieke kleur piet wel zou moeten hebben is niet aan ons om te bepalen. Bij actieve deelname van de gemeente toetsen wij aan of het. discriminerend en/of aanstootgevend kan zijn zoals bijvoorbeeld het gebruik van de kleuren bruin of donkergrijs.”

Vragenhalfuurtje GroenLinks
Omdat wij niet tevreden waren met deze uitkomst hebben we vragen voor het vragenhalfuurtje aangekondigd. In de bijgevoegde documenten kun je de vragen lezen. Onze vragen, en die van de SP, leidden tot een hevig debat. Omdat GroenLinks Breda van mening bleef, dat de roetveegpiet de enige en beste oplossing is, hebben wij een motie ingediend. Ook deze kun je lezen in de bijgevoegde documenten. Helaas haalde de motie het niet, omdat de VVD coalitiepartijen D66 en PvdA strak hield.

(Foto door Ziko van Dijk; Wikipedia)