foto Molsterrein binnenstad Breda (Achter de Lange Stallen)
foto Molsterrein binnenstad Breda (Achter de Lange Stallen)

GroenLinks stelt vragen over groener en levendiger Molsterrein en omgeving (Achter de Lange Stallen)

In een te agenderen raadsvoorstel van het college voor de uitbreiding van een bestaand winkelpand aan de Ginnekenweg geeft het college aan dat “investeerders niet meer willen wachten op een retailontwikkeling bij Achter de Lange stallen door alle onzekerheden die hier omheen spelen.”  In het bestuursakkoord 2015 – 2018 Focus op Vooruitgang staat Achter de Lange Stallen (het gebied rond de huidige Molsparking) nog genoemd als een strategische plaats in de stad waar extra dynamiek gewenst is. GroenLinks wil graag weten waar we voor dit gebied aan toe zijn en ziet veel kansen om het gebied te vergroenen en levendiger te maken, ook zonder grootschalige winkeluitbreiding. Daarom stellen we vragen aan het college.

Meer dynamiek is belangrijk voor de binnenstad van Breda. Maar we moeten constateren dat vanuit marktpartijen in deze bestuursperiode geen initiatief is gekomen om in dit gebied plannen echt te realiseren, zoals de ambitie was in het bestuursakkoord. Gelet op de grote turbulentie in verkoopkanalen, koopstromen en winkelconcepten, in combinatie met de nog steeds aanwezige winkelleegstand, verbaast ons dit niets. En we zien dat ook de komende jaren niet snel gebeuren. Zo je daar al de behoefte aan ziet, vraagt investeren in grootschalige nieuwbouw om wel erg veel moed. Wat GroenLinks betreft is het daarom hoog tijd om te kijken wat er in dit gebied wél kan gebeuren om te komen tot een mooiere, groenere en levendigere binnenstad, in plaats van nog langer te wachten op een initiatief dat niet genomen wordt.

GroenLinks is voorstander van het concentreren van detailhandel in een sterke, levensvatbare binnenstad en wil daarvoor zoveel mogelijk de bestaande bebouwing benutten. Met wat creativiteit zijn daar ook de mogelijkheden voor. Tegelijkertijd zijn er ook andere opgaven voor de binnenstad. Door de klimaatverandering moeten we daar beter omgaan met hittewerking op zomerse dagen, en meer water vasthouden op erg natte dagen. En we willen een aantrekkelijke en levendige binnenstad, zonder naargeestige gebieden als het Molsterrein en zijn directe omgeving in zijn huidige vorm.

We zien tal van mogelijkheden om met kleinschalige ingrepen in overleg met omwonenden en eigenaren het gebied te vergroenen en levendiger te maken, ook als de parkeerfunctie vooralsnog (deels) behouden moet blijven. Denk aan het toelaten van meer rijdende horeca, picknicktafels, open podium, drive-in bioscoop, warenmarkt met streekproducten of eigen kweek, markt voor ambachtelijk werk, tweedehandsmarkt, pergola’s met plukfruit en/of zonnepanelen boven de parkeerplekken enz. enz.