Electron MotMot pand vragen cultuur subsidies
Het pand van Electron en Mot Mot Gallery aan de Belcrumweg

GroenLinks stelt vragen over verlaagde cultuursubsidie in de Belcrum

BNDeStem schreef vorige week dat er flink bezuinigd wordt op subsidies voor cultuur in de Belcrum. Zo krijgt Electron/MotMot Gallery in 2019 maar €20.000, terwijl dat in 2018 nog €85.000 was. In de begroting van 2018 kwam al naar voren dat de coalitiepartijen VVD, D66 en PvdA van plan zijn om cultuursubsidies stevig te korten. Dat terwijl er tonnen uitgegeven worden aan het kunstmatige 'verhaal van Breda' in het kader van stadspromotie. GroenLinks vindt dat dat geld beter uitgegeven kan worden aan échte cultuur in Breda.  

 

Onze vragen:

  1. Klopt het dat subsidiebedrag voor Electron / MotMot Gallery van 85.000 in 2018 naar 20.000 in 2019 is teruggebracht?
  2. Zo ja, wat is daarvan de reden?
  3. Op welk moment is Electron / MotMot Gallery van deze subsidiekorting op de hoogte gebracht?
  4. Heeft Electron / MotMot Gallery eerder signalen gekregen voor een drastische subsidiekorting? Welk signaal ging er bijvoorbeeld uit van het ter plekke organiseren van de presentatie van het coalitie-akkoord, en de positionering van de culturele trekkers in de Belcrum in de gebiedsontwikkeling Klavers Janssen?
  5. Hoe kan een culturele instelling met de gekozen termijn van informeren tijdig anticiperen in de bedrijfsvoering en het aangaan van afspraken en verplichtingen?
  6. Welke andere culturele instellingen zijn/worden in 2019 ook met zo’n neerwaartse bijstelling geconfronteerd? Waarom?
  7. Zijn andere culturele instellingen hierover ook al geïnformeerd?
  8. Als bekend is dat conform het coalitie-akkoord substantieel minder geld voor de cultuurbegroting beschikbaar is, waarom duurt het dan zo lang voor dat het culturele veld weet waaraan zij toe zijn voor hun individuele bedrijfsvoering?
  9. Hoe ziet u dat de culturele sector het ‘Verhaal van Breda’ kan voeden, terwijl tegelijkertijd veel minder geld voor de sector beschikbaar wordt gesteld?
  10. Hoe kunnen culturele initiatieven in Breda als pionier/trekker van gebiedsontwikkeling in de Belcrum functioneren, als tegelijkertijd minder geld voor hen beschikbaar wordt gesteld?