zonnepanelen op het dak
Zonnepanelen niet meetellen bij WOZ waardebepaling!

GroenLinks stelt vragen over zonnepanelen en WOZ

Recent was er de rechterlijke uitspraak dat zonnepanelen onderdeel van het onroerend goed zijn, ook al zijn ze theoretisch demontabel en verplaatsbaar. Een investering in de verduurzaming zou daarmee de woz-waarde van een woning verhogen, en zet zo een rem op het nemen van initiatieven van eigenaren. Het kan toch niet zo zijn dat je met het plaatsen van wat zonnepanelen in één klap je af te dragen inkomstenbelasting, OZB en waterschapslasten verhoogt? GroenLinks wil dat investeren in duurzaamheid voor zoveel mogelijk mensen een simpele en aantrekkelijke keuze is. Daarom stellen we raadsvragen