GroenLinks stemt tegen nepoplossing zuidelijke rondweg

GroenLinks Breda stemde tijdens de raadsvergadering van 8 februari jl. tegen een voorstel van het college om op bepaalde plekken de zuidelijke rondweg te verbreden om zo de file op de zuidelijke rondweg tijdelijk te verkorten. Deze maatregelen hebben volgens berekeningen slechts 5 tot 10 jaar effect. Na die tijd moet er opnieuw gekeken worden naar maatregelen. GroenLinks Breda was tegen dit voorstel en wil eerst een goed onderzoek naar alternatieven en ondertunneling. Er moet eerst samen met verschillende partijen in de stad worden gekeken wat we met de Zuidelijke Rondweg gaan doen, zodat de luchtkwaliteit, de geluidsoverlast en de leefbaarheid echt kunnen worden aangepakt.

Raadslid Merijn Scheifes verwees in zijn betoog naar het kunstwerk, De Wegkijker, die sinds 1980 op het dak van de Baronielaan zit om te strijden voor betere luchtkwaliteit, leefbaarheid en tegen een vierbaans snelweg. Raadslid Merijn Scheifes: "Met deze maatregelen wordt de strijd van de Wegkijker weer actueel. Laten we nu niet wegkijken, maar met concrete oplossingen komen!"

De motie die GroenLinks Breda samen met het CDA indiende voor een gedegen onderzoek alvorens de plannen uit te voeren haalde het niet. In de debatraad werd wel een motie aangenomen om maatregelen te nemen die het fietsen in de stad bevorderen. Deze motie was mede door GroenLinks Breda ingediend. De teleurstellende conclusie van deze gemeenteraad was uiteindelijk dat de zuidelijke rondweg nu toch zal worden aangepakt.