Naast het planten van meer bomen, heeft de gemeente ook een instrument om bestaande bomen te beschermen tegen het kappen, door ze aan te merken als ‘waardevol’. Deze bomen mogen alleen gekapt worden wanneer daar zwaarwegende redenen voor zijn. 

Naar aanleiding van de behandeling van een bespreeknotitie over waardevolle bomen in de Bredase raad, dient Lieke van Son een motie in: ‘Bomen in Breda’. Deze motie roept het college op om te kijken naar het waardevolle bomen-instrument. En naar waar deze voor het behoud en vergroten van het aantal bomen in Breda beter kan worden ingezet. 

GroenLinks wil ook graag dat het college kijkt naar onze ideeën, om de communicatie bij het kappen van bomen te verbeteren. Zodat mensen hier ook bezwaar en beroep tegen kunnen indienen.

Daarnaast zien we dat er grote investeringen in gebiedsontwikkelingen en de openbare ruimte aankomen. Die zijn ook hard nodig, onder andere voor woningbouw en de energietransitie. Wanneer waardevolle bomen daarvoor in het gedrang worden, ziet GroenLinks graag expliciet deze afweging in de plannen zodat we daarop kunnen controleren. 

De motie ‘Bomen in Breda’ is aangenomen door de raad.