Wij zijn heel blij dat Breda de vluchtelingenopvang in de Koepel wil uitbreiden. Als maatschappij zijn we samen verantwoordelijk voor het beschermen van mensen die vluchten voor oorlog, geweld en vervolging. Dit is een steeds grotere opgave, maar in plaats van lobbyen bij het rijk om de grenzen te sluiten, willen wij met elkaar zoeken naar oplossingen. De 400 extra plekken in de Koepel is wat ons betreft zo’n oplossing. 

Op dit moment vangen we 400 Oekraïense vluchtelingen op in de Koepel. Het college is van plan om hier 400 flexibele plaatsen aan toe te voegen. GroenLinks staat helemaal achter dit plan. Asielzoekers moeten op dit moment heel lang wachten voordat ze te horen krijgen of ze wel of niet in Nederland mogen blijven. Ook zijn er mensen die al weten dat ze mogen blijven, maar nog op een huis moeten wachten. Dit zorgt ervoor dat opvanglocaties steeds voller raken en er mensonterende situaties ontstaan. We hebben juist opvanglocaties dichtbij de maatschappij nodig, zodat mensen zo snel mogelijk mee kunnen doen. De 400 extra plekken zijn voor verschillende doelgroepen geschikt. En zorgen ervoor dat mensen beter worden behandeld.

We vangen nu al 60 alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV’ers) op in het oude KPN-gebouw. Zij moeten daar weg op 1 november en kunnen naar gebouw S in de Koepel. Er is zelfs ruimte voor nog 40 extra AMV’ers. De kans dat deze jongeren in Nederland mogen blijven is groot. Het is mooi dat zij de kans krijgen om te landen en mee te doen in Breda. Ze kunnen hier starten met school en langzaam de stad en de mensen leren kennen. 

Breda blijft met dit plan werken aan het zijn van een gastvrije stad. We bieden kansen aan mensen die hier recht op hebben en wat ons betreft is een diverse stad, een stad waar ruim baan is voor creativiteit en innovatie!