Het schrijnend tekort aan werkruimtes voor creatieve makers is steeds sterker merkbaar in onze stad. St. Joost studenten verlaten Breda na hun opleiding, omdat er te weinig perspectief is binnen het Bredase kunstklimaat op verdere ontwikkeling. De makers die blijven kunnen geen atelierruimtes vinden om vanuit te werken. Hierdoor wordt de culturele sector in Breda steeds kleiner.

Met deze motie roepen we het college op om structureel meer betaalbare werkruimtes voor creatieve makers te realiseren. Daarnaast vragen we om het huisvesten van creatieve makers onderdeel te maken van het Integraal Huisvestingsplan. In de tussentijd worden er zo veel mogelijke panden die langer dan drie maanden leegstaan, en niet geschikt zijn voor woningen of opvanglocaties, aangeboden als betaalbare werkruimtes aan creatieve makers.