Er waren nog wel drie punten waar we ons zorgen over maakten. Thom Dijkstra heeft de afgelopen weken hard zijn best gedaan om deze te punten te wijzigen in de Omgevingsvisie. Zo is in de visie aangepast dat van alle woningen die de komende tijd gebouwd worden, minimaal de helft beschikbaar komt in de sociale en middeldure prijsklassen. Dus geen woningen erbij bouwen van meer dan 500.000 euro, maar woningen die de ook de gemiddelde zorgmedewerker, politieagent, starter en de leerkracht kan betalen. Samen met de SP Breda heeft GroenLinks er ook voor gezorgd dat er een woningfonds komt om te zorgen dat er extra sociale woningen bijgebouwd worden!

Een ander punt dat in de Omgevingsvisie echt anders moest, is de geplande ontwikkeling van bedrijventerreinen bij Rithmeesterpark II en Bavel. De Bredase VVD, en met hen het college, vond eerder nog dat er in Breda altijd 20 hectare klaar moet liggen om nieuwe bedrijven een plaats te geven. Wat GroenLinks betreft gaat dat echt te ver. Met de eerdere ervaringen weten we dat vroeger of later de gemeente tegen een crisis aanloopt, geld nodig heeft en deze terreinen in de uitverkoop gooit. Met als gevolg dat bijvoorbeeld de plaatselijke autodealer dan kiest voor een ruimere showroom, een op te knappen plek elders in Breda leeg achterlaat, en er per saldo NUL arbeidsplaatsen bijkomen.

Wat we dus nodig hebben is juist ook meer creativiteit van bedrijven om zuinig om te gaan met ruimte. Kan een magazijn of bedrijfsruimte ook niet wat hoger? Of op een verouderd bedrijventerrein? Dat zijn voor een bedrijf vaak duurdere keuzes. Die zullen zij alleen maken als ze niet kunnen uitwijken naar een al klaar liggende lap grond in het buitengebied. En er is ook nog voldoende ruimte op de bestaande bedrijventerreinen, als we deze eerst opknappen. Frappant is bijvoorbeeld ook, dat juist voor het door Breda gekozen economische profiel ‘toegepaste technologie en creativiteit’ nu recent een binnenstedelijk gebied gekozen is tussen de Triple O campus en de Koepel.   

Gelukkig heeft Thom Dijkstra met een motie een compromis weten te sluiten. Het zoeken naar nieuwe plekken voor werkgelegenheid gaat eerst gebeuren op de bestaande bedrijventerreinen. Tegelijkertijd gaan we binnen de stad kijken naar nieuwe terreinen zoals de Frankenthalerstraat of Steenakker-Noord. Pas als blijkt dat daar echt geen plek is, wat volgens GroenLinks zeker voldoende moet zijn voor de komende 10 jaar, dan pas gaan we aan de slag bij Bavel en Rithmeesterpark II. Maar dan wel als er aantoonbaar behoefte is en de ontwikkeling in kleine stukjes gaat! Gelukkig is deze motie aangenomen.

De discussie ging ook veel over hoogbouw in Breda. Wat GroenLinks betreft kan dat een instrument zijn om meer woningen te realiseren, zonder dat we ons mooie groene buitengebied opofferen. Maar dan moet hoogbouw wel op slimme plekken staan. Op plekken dus, waar je ook lopend, met de fiets of het ov goed uit de voeten kunt en niet steeds de auto moet pakken om naar voorzieningen te komen. En we moeten ook voorkomen dat er véél mensen in grote gebouwen vlak langs de snelweg komen te wonen, met alle geluidsoverlast en slechte lucht die daarbij hoort. En dat alleen, omdat zoals het college stelt, Breda vanaf de snelweg zichtbaar moet zijn met opvallende gebouwen voor passerende automobilisten. We maken het Breda van 2040 voor de gezondheid van de Bredanaars zelf, en niet voor de passerende automobilisten! Daarom hebben we tegen de voorliggende hoogbouwvisie gestemd, die juist vier plekken pal naast de snelweg aanwijst. Maar dat was voor ons onvoldoende reden om tegen de omgevingsvisie als geheel te zijn.    

Door alle verbeteringen om de Omgevingsvisie groener, socialer en rechtvaardig te maken, heeft GroenLinks ingestemd met de visie. Maar daar stopt het niet, nu is het de taak om het college scherp te blijven controleren en er voor te zorgen om Breda nog groener en socialer te maken.