Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een goed aanbod en borging van onafhankelijke cliëntondersteuning. Breda is sinds mei 2019 koplopergemeente op dit gebied. Dat betekent dat Breda geld heeft gekregen om meer inzicht te krijgen in de behoefte aan en de toegang tot cliëntondersteuning. Ook kan de bekendheid met en vindbaarheid met cliëntondersteuning worden verbeterd, evenals deskundigheid en kwaliteit, vooral bij de ondersteuning van specifieke groepen.

Doel van onze bespreeknotitie die we samen met Inge Verdaasdonk (SP) indienden:

1. Het onderwerp duidelijk bij de gemeenteraad op de kaart te zetten door de kennis te vergroten
2. Wij wilden weten wat het koploperschap heeft opgeleverd en hoe we verder gaan in Breda
3. Wij wilden weten wat de overige fracties belangrijk vinden

De afgelopen weken is de bespreeknotitie behandeld in de gemeenteraad.

1. De kennis van de gemeenteraad is daadwerkelijk vergroot mede dankzij mevrouw Miriam Duif . Zij werkt als onafhankelijk cliëntondersteuner via MEE; zij vertelde over haar werk en het belang daarvan.
2. Het koploperschap heeft gezorgd voor een netwerk van ambassadeurs, voor een begin van integratie in alle werkprocessen, voor actie op meer bekendheid met de mogelijkheden.
4. Er zijn actiepunten geformuleerd voor voortzetting van de aanpak in 2021 en verder.
3. De overige fracties zien het belang van onafhankelijke cliëntondersteuning en bevestigen het belang van borging, laagdrempeligheid, bekendheid, deskundigheid en vooral ook onafhankelijkheid.

Medio 2021 zullen we dit onderwerp opnieuw agenderen om te horen wat het plan van aanpak is welke stappen genomen zullen worden.