Om dit alles voor elkaar te krijgen schreef Sabine in januari een bespreeknotitie genaamd ‘Veilig over Straat’. Uit de stad kwamen geluiden dat het meldpunt ‘intimideermijniet’ niet kon blijven bestaan, omdat er geen geld meer voor was. GroenLinks vond dit geen goede zaak. Het meldpunt ontvangt veel meldingen die verder nergens gedaan worden, daarnaast is het een plek waar mensen (anoniem) hun verhaal kunnen delen en er wordt door de organisatie ook opvolging aan meldingen gegeven door bijvoorbeeld met de horeca in gesprek te gaan. Wij wilden dit juist behouden voor Breda en tegelijkertijd kijken wat we nog meer kunnen doen om straatintimidatie verder terug te dringen. 

Tijdens de eerste sessie van de bespreeknotitie hebben we meerdere organisaties uit de stad gesproken en gehoord hoe zij naar dit probleem kijken en wat zij voor oplossingen zien. Maar het is ook altijd goed om te leren van andere gemeenten. In dit geval bijvoorbeeld de gemeente Utrecht. Zij hebben een veelomvattend actieplan met daarin een duidelijke plaats voor mannen. Al deze informatie bewoog ons ertoe om, naast het behouden van een meldpunt, ook richting een actieplan te willen werken.

In de oordeelsvormende sessie bleek dat veel partijen positief tegenover een actieplan stonden. Er werden ervaringsverhalen gedeeld en uit alles bleek dat iedereen het terugdringen van straatintimidatie erg belangrijk vindt. Sabine schreef een motie met de nadruk op preventie en normstelling in de stad en in ons onderwijs. Het onderwijs is namelijk dé plek waar we een nieuwe norm voor de toekomst kunnen neerzetten. Maar ook de rol van mannen bij de oplossing moet een plaats krijgen in het plan. Utrecht heeft inspiratie gebracht rondom dit onderwerp. Wanneer mannen zich bewuster worden van de impact van het probleem kunnen zij elkaar actief aanspreken op gedrag en lossen we dit probleem samen op. En ten derde moeten de hotspots in Breda veiliger gemaakt worden. Het Valkenbergpark komt in de meldingen bijvoorbeeld duidelijk naar voren als een hotspot en de motie roept op om een schouw te doen en vervolgens deze hotspot aan te pakken.

Deze motie vreemd werd uiteindelijk door nog zeven andere partijen mee ingediend en werd door een unanieme raad aangenomen. De burgemeester sloot af met de woorden dat hij gaat focussen op dit plan en in 2023 hiermee terugkomt naar de raad. Daarnaast gaf hij aan dat een plan mooi is, maar dat er daarna ook echt ingezet moet worden op actie om ervoor te zorgen dat uiteindelijk iedereen in Breda veilig over straat kan!