Met het Toekomstperspectief voor ’t Zoet schetsen we een aantrekkelijk beeld voor een gebied groter dan de binnenstad. De drie thema’s hoogstedelijk, water en verbinden staan hierbij centraal. Het nu nog braakliggende terrein vlakbij het station zal voor 2030 al 1700 woningen bevatten (waarvan minstens de helft sociale of middeldure woningen).
Samen met SP dienden we een motie in om ons hard te maken voor de aantrekkelijkheid van die sociale woningen. Maar het perspectief kijkt nog vele jaren verder. Uiteindelijk moeten er tussen de 4000 en 6000 woningen komen. Terecht heeft ook het water een centrale plek. In de besprekingen sprak GroenLinks lof uit om deze investeringen vroeg in het traject te maken. Op die manier dragen we bij aan wateropslag, het tegengaan van hittestress en maken we plek voor natuur. Daarnaast vroeg GroenLinks Breda extra aandacht voor de binding van ’t Zoet met de andere wijken. Het is belangrijk dat we niet een opzichzelfstaand eiland bouwen, maar dat de bestaande buurten ook baat hebben bij deze investeringen.

De stip op de horizon is gezet. Onze gemeenteraad en vele raden na ons zullen zich buigen over de verdere invulling en programmering. Een ontwikkeling waar vele generaties Bredanaars de vruchten van zullen plukken. Voor meer informatie zie ook 't Zoet | CrossMark Breda