Anneville Eik

Verbreding A58 mag niet ten koste gaan van natuur en de leefbaarheid

Op 9 januari ontving GroenLinks Breda een brief van de Dorpsraden van Bavel en Ulvenhout die zich, gebaseerd op signalen van Rijkswaterstaat, ernstig zorgen maken dat de kansen die de verbreding van de A58 biedt voor verbetering van de leefomgeving en het milieu niet worden opgepakt. Ze vrezen dat die verbreding zal leiden tot meer overlast in de omgeving, waardoor de leefbaarheid wordt aangetast. GroenLinks Breda vindt dat de verbreding van de A58  zorgvuldig moet worden ingepast in een groene omgeving. GroenLinks wil niet dat er kansen worden gemist om het leefklimaat van omwonenden en de natuur te beschermen.
 

 

Al in december 2015 stelde GroenLinks Breda vragen over een goede inpassing van de verbreding van de A58 in de groene omgeving van Breda (https://breda.groenlinks.nl/nieuws/groenlinks-wil-goede-inpassing-a58-groen-breda). Dit gebeurde naar aanleiding van het Tweede-kamerbesluit om de A58 versneld te verbreden. GroenLinks Breda was en is bezorgd dat deze versnelling ten koste zal gaan van een zorgvuldige inpassing in de groene omgeving.In april 2017 stelde ook de B97-fractie nog vragen over het zorgvuldig betrekken van de Bredase inwoners en het pro-actief opereren van Breda, waarop het college geruststellend antwoordde. GroenLinks Breda heeft daarom het college om opheldering gevraagd.