GroenLinks heeft ernstige zorgen over deze situatie. Steeds meer mensen zullen te maken krijgen met energiearmoede en noodgedwongen de kachel uitzetten. Met alle gevolgen van dien voor de gezondheid van de bewoners en de ontwikkeling van kinderen. Ook kunnen bewoners te maken krijgen met onverwacht hoge rekeningen die zij niet kunnen betalen waardoor zij in de financiële problemen terecht kunnen komen. Door de raad is hier meermaals aandacht voor gevraagd vanuit de fracties van GroenLinks,, D66, PvdA en SP.

Om voorbereid te zijn op de winter kan het college nu nog alles op alles zetten om bewoners bewust te maken van de hoge energieprijzen en ze te ondersteunen met het besparen van energie. Het Rijk heeft middelen beschikbaar gesteld om de energietoeslag uit te keren, energiearmoede tegen te gaan en om woningen te verduurzamen. GroenLinks wil graag weten hoe het met de uitvoering gaat en hoe het college voor de winter nog zoveel mogelijk mensen kan ondersteunen met het voorkomen en bestrijden van energiearmoede zodat iedereen warm de winter in kan.

  • Hoeveel huishoudens zijn al geholpen met energiebesparende maatregelen vanuit de energiearmoede middelen (3,3 miljoen voor Breda)? Op welke manier zijn deze huishoudens geholpen?
  • Van de 12.000 huishoudens die recht hebben op de energietoeslag in Breda hebben ongeveer 7.000 huishoudens de middelen hebben aangevraagd of toegekend gekregen. Ziet het college mogelijkheden om meer mensen te bereiken bijv. door samenwerkingen met andere partners zoals woningcorporaties, buurthuizen en (sport)verenigingen en door een brede campagne met flyers en posters?
  • Ziet het college mogelijkheden om in deze campagne mensen ook te informeren over het besparen van energie en hen daarbij te ondersteunen vanuit de energiearmoede middelen bijv. met een energiebespaarbox of door de inzet van een fixbrigade?
  • Vindt het college het daarbij ook verstandig om mensen aan te moedigen hun maandbedrag bij de energieleverancier aan te passen zodat zij later niet voor verrassingen komen te staan?
  • In de raadsbrief over het Volkshuisvestingsfonds schrijft het college dat zij aan de slag gaat met het verduurzamen van 10 woningen. Waarom kiest het college ervoor om slechts 10 woningen te verduurzamen, terwijl de urgentie zo hoog is? Is er een versnelling mogelijk? Zo, nee, waarom niet?