Wortels in Breda is dus een belangrijk initiatief voor Breda. Maar Wortels in Breda is gelegen op grond die een natuurbestemming heeft gekregen. In het Markdal heeft de gemeente Breda in een uitgebreid proces met omwonenden en (maatschappelijke) organisaties een bestemmingsplan opgesteld. In het bestemmingsplan zijn keuzes gemaakt om de natuur in het Markdal te versterken. We zijn daar als GroenLinks ontzettend blij mee. Voor de toekomst van de natuur in onze stad is het heel belangrijk dat we meer grond gaan ontwikkelen tot natuur. Wortels in Breda heeft tijdelijk de gelegenheid gekregen zich te ontwikkelen, maar past niet in het afgesproken plan voor het Markdal en de natuurbestemming. 

GroenLinks Breda vindt het belangrijk dat gronden met bestemming natuur beschermd worden. Mede omdat we niet willen dat ondernemers aankloppen met dit als voorbeeld om dit ook op andere plekken te doen. Daarnaast vindt GroenLinks Breda het niet passen bij een betrouwbare overheid om het bestemmingsplan aan te passen, terwijl dat nog maar net is vastgesteld. Het is altijd duidelijk geweest voor Wortels in Breda dat deze locatie tijdelijk was. En als het bestemmingsplan aangepast zou worden, dan zou Wortels in Breda alsnog moeten concurreren met andere ondernemers voor de grond. Ook met ondernemers die we minder sympathiek vinden dan Wortels in Breda en daarmee zou het alsnog geen garantie geven dat Wortels in Breda kan doorgaan op deze plek. 

De enige juiste, effectieve en duurzame oplossing is om dit succesvolle initiatief een vaste plek te geven in onze stad. Wij zien dus graag dat het college zich inzet om een goede plek te vinden en we hopen dat Wortels in Breda de mogelijkheden met beide handen aangrijpt zodat dit belangrijke initiatief behouden blijft.