Deze aankoop biedt natuurlijk prachtige kansen voor onze stad, maar ons raadslid Thom Dijkstra zag nog wel drie uitdagingen voor dit project. Namelijk; de samenwerking met de provincie, de ontwikkeling rondom het terrein en de enorme claim die dit project legt op de gemeente. We zijn als stad vol aan het ontwikkelen zoals bijvoorbeeld Beeks Buiten, de woonakkers bij Teteringen en de Tuinen van Genta. Ambtelijk kost dit veel capaciteit. GroenLinks vroeg zich af, hoe gaan we dit doen? Welke projecten krijgen voorrang? Of moeten we gaan opschalen qua mankracht? Ook op het gebied van financiën moeten we kritisch zijn. Je kan elke euro immers maar een keer uitgeven.

Dag Thom, tijdens je bijdrage in de DebatRaad had je het over drie uitdagingen voor dit project. Te beginnen met de samenwerking met de provincie. Kun je eens uitleggen waarom hier volgens GroenLinks een uitdaging ligt?

De ontwikkeling van het CSM terrein gebeurt samen met de Provincie. Hier zijn we natuurlijk hartstikke blij mee alleen vinden wij het lastig dat het nog niet duidelijk is hóe die samenwerking gaat verlopen. Hoe het zit met bijvoorbeeld de risico’s die horen bij aankoop en ontwikkeling. Bijvoorbeeld: wat gebeurt er als de provincie besluit haar aandeel in het terrein te verkopen over 2 jaar? 

Maar de precieze invulling komt toch later wel?

Dat klopt, maar voor GroenLinks is het belangrijk om een goede afweging te maken. Zulke risico’s nemen voor een wijk met bijvoorbeeld alleen maar stadsvilla’s is voor ons onacceptabel. Daarnaast hebben we in Breda een groot tekort aan betaalbare (huur-)woningen. In het huidige plan praten we over maar 30% aan sociaal en middeldure woningen. Daar staan we niet echt om te springen, dat getal moet gewoon omhoog! 

Tiijdens de Raad van 17 december hebben we daarom de motie ‘programmering CSM terrein’ ingediend waarin wij opriepen om bij de uitwerking van de plannen en woningprogrammering verschillende scenario’s uit te werken met daarin een verschillend aantal woningen en verschillende samenstellingen tussen sociale, middeldure en dure woningbouw met minimaal een scenario waarbij de verdeling  is 30% sociaal, 30% middelduur en 40% vrije sector. 

Goed nieuws, want deze motie is aangenomen! Dat betekent dat de verschillende scenario's voor woningen straks aan de raad voorgelegd kunnen worden, zodat deze een goede afweging kan maken. 

Je diende ook een motie ‘tijdelijk gebruik’ in, kun je vertellen wat dat inhoudt?

Ja, we krijgen veel signalen dat er mensen zijn die tijdelijk een tiny house zouden willen plaatsen. Wat GroenLinks betreft zou dit een mooie invulling zijn. Dit stuk van Breda is al lang genoeg afgesloten geweest, laten we nu de stad ook echt betrekken bij de ontwikkeling van het CSM terrein. We hebben dan ook een motie ingediend om dit mogelijk te maken. 

Ook hoorden wij jou spreken over natuurinclusief en circulair bouwen? 

Ja, dat klopt. GroenLinks vraagt zich af hoe het bijvoorbeeld zit met geluids- en geurhinder van bedrijven en de spoorlijn? Of de sanering van de bodem? Dit zijn risico’s die de ontwikkeling in de weg zouden kunnen staan en veel geld zouden kunnen kosten om op te lossen. 

Juist omdat dit terecht eigendom is van twee overheden zou het ideaal zijn om hier stappen te zetten richting natuurinclusief en circulair bouwen. We hebben nu de kans om echt met deze ambitie van de stad aan de slag te gaan.