We zien tegelijk dat onze wethouder Marike de Nobel zich actief inzet om via verschillende (financiële) maatregelen mensen in de armoede zo veel mogelijk tegemoet te komen. Maar we weten ook dat het een proces van een lange adem is om kwetsbare mensen nog beter te helpen.

Op dit moment heeft 1 op de 10 (jonge) vrouwen in Breda te maken met menstruatie-armoede. Hierdoor missen zij schooldagen, culturele activiteiten, sportactiviteiten en werk. 
Steeds meer verschillende Bredase lokale organisaties vragen het Armoedefonds om menstruatie-producten. We vinden dan ook dat het huidige aanbod van Menstruatie Uitgifte Punten (oftewel MUP’s) beter kan. Deze MUP’s zouden op meer plekken in Breda moeten komen in het belang van bereikbaar en toegankelijk aanbod. Dit is namelijk geen luxe, maar behoort tot de basisbehoefte van (jonge) vrouwen. Bovendien vinden wij dat het gemis van deze MUP’s de waardigheid van de doelgroep aantast. 
Als GroenLinks vinden wij gelijke kansen belangrijk, waar rekening gehouden wordt met gelijke behandeling van geslachten en gelijke (onderwijs)kansen voor meisjes uit arme gezinnen. 

Daarom heeft ons raadslid Homayoen Madad motie ‘menstruatie-armoede’ ingediend en roept het College op om te onderzoeken of er behoefte is aan meer en laagdrempelige MUP’s op openbare plekken. Denk aan scholen, sport- en cultuurverenigingen en bij maatschappelijke organisaties, en daarbij de gebruikers kans te geven om ook voor diverse en duurzame producten te kiezen. 
Ook roept Homayoen het College op om het aanbod van de producten met het Armoedefonds onder aandacht te brengen bij de gebruikers van de menstruatie-producten.