Nieuws

GroenLinks stelt vragen over zonnepanelen en WOZ

zonnepanelen op het dak

Recent was er de rechterlijke uitspraak dat zonnepanelen onderdeel van het onroerend goed zijn, ook al zijn ze theoretisch demontabel en verplaatsbaar. Een investering in de verduurzaming zou daarmee de woz-waarde van een woning verhogen, en zet zo een rem op het nemen van initiatieven van eigenaren. Het kan toch niet zo zijn dat je met het plaatsen van wat zonnepanelen in één klap je af te dragen inkomstenbelasting, OZB en waterschapslasten verhoogt? GroenLinks wil dat investeren in duurzaamheid voor zoveel mogelijk mensen een simpele en aantrekkelijke keuze is. Daarom stellen we raadsvragen

 

 

GroenLinks stelt vragen over onnavolgbaar beleid detailhandel Lunet

Wij kunnen het even niet zo goed meer volgen, voor wat betreft het gevolgde retailbeleid bij de Lunet in Breda. Wil het college daar nou wel of niet weer detailhandel in mogelijk maken? Met een raadsbrief van 23 mei 2017 zouden we op de hoogte moeten zijn van de mogelijkheid om weer retail in de Lunet terug te brengen, als dat in een rechtszaak te pas komt. Maar niet veel later laat het college een duur detailhandelsonderzoek uitvoeren, waarin detailhandel in de Lunet pertinent niet meer voorkomt. Wat moeten wij nou als raad met een duur onderzoek dat alleen uitgaat van een aanname die ook goed anders kan uitpakken? Wij kunnen ons goed voorstellen dat u hierover net als wij wat onrustig wordt. Daarom hebben we vandaag raadsvragen gesteld. Wij blijven dit dossier nauwgezet volgen. 

Christ Crul: Zonder Kritiek wordt het alleen maar slechter

volksvertegenwoordiger oud-raadslid Christ Crul GroenLinks Breda

In Memoriam

Vakbond, voetbal en volksvertegenwoordiging. Het zijn deze drie V’s die een rode draad vormen in het leven van GroenLinks-nestor Christ Crul. Vorige week, na een kort ziekbed, is hij op negentigjarige leeftijd overleden. Daarmee verliest GroenLinks Breda één van haar oudste en meest markante leden.

Lees verder

GroenLinks krijgt raad mee op moties: gemakkelijker inzicht in ontwikkeling financiën en oormerking geld voor kinderen in armoedesituatie

motie GroenLinks Breda financieel dashboard, onderzoek doeltreffendheid en doelmatigheid, oormerking Klijnsmagelden kinderen in armoedesituatie

5 juli was de laatste debatraad in 2018 voor het zomerreces. Een belangrijk bespreekpunt waren de financiële jaarstukken. In het kader daarvan nam GroenLinks initiatief voor twee moties. De ene spreekt zich uit over meer en gemakkelijker inzicht voor de raad in de financiële ontwikkelingen en het doelbereik. De andere motie ging over het veilig stellen van door het Rijk verstrekte middelen voor kinderen die opgroeien in een armoedesituatie. Voor beide moties wisten wij raadsbrede steun te verwerven.

 

Lees verder

Breda start onderzoek benutten zon op parkeerdek station

Breda Centraal OVTC De auto's staan op het parkeerdek op te warmen in de zon, de reizigers in kunstlicht op het perron.

Op initiatief van GroenLinks gaat Breda aan de slag om te zien of het station Breda Centraal, met zijn enorme oppervlakte en energieverbruik, een grotere bijdrage kan leveren aan het klimaatneutraal maken van onze gemeente. Maar liefst zeven fracties in de raad zien dit idee zó zitten dat ze hiertoe de motie Het dak op voor duurzame energie, ook op het station samen met ons indienden. De motie werd gisterenavond unaniem aangenomen. Hoewel het station net is opgeleverd, stamt de planvorming al uit net na 2000. De wereld ziet er echter nu wel een beetje anders uit, zeker voor wat betreft het denken over klimaat en energie. Ook grote spelers als het Rijk, NS en ProRail spreken nu grote duurzaamheids-ambities uit. Wij zien dan ook goede kansen om samen met deze partners tot een energiezuiniger station te komen. Een station dat zelfs kan gaan bijdragen aan het klimaatneutraal maken van Breda. En hoe lekker is het, als je als parkeerder op zonnige dagen je auto ophaalt, en deze in de schaduw van een zonneluifel heeft gestaan, in plaats van in de bloedhitte?  

Lees verder

Breda zet stappen terug met akkoord Lef en Liefde

akkoord Breda 2018 VVD D'66 PvdA

In het raadsdebat van gisterenavond, 7 juni 2018, heeft GroenLinks de partijen PvdA, D66 en vooral ook de VVD gefeliciteerd met hun onderlinge akkoord. Het akkoord zet echter belangrijke stappen terug op de zaken die echt nodig zijn om Breda toekomstvast te maken, en die dus de speerpunten zijn van GroenLinks. Voor de mensen in Breda die het moeilijk hebben om mee te komen doet het vrijwel niets. Zij zijn juist zelfs de netto-betalers aan een ‘lekker potje herverdelen’. Het akkoord doet ook niks om de inmiddels al wat gedateerde klimaatdoelen van Breda nog te gaan halen. Waar iedereen kan zien wat er nu al nodig is, spelen de coalitiepartners liever struisvogel tot Den Haag met geld over de brug komt. En ook geen cent meer dan dat. Zo raken we in Breda steeds verder achterop bij wat er nodig is. GroenLinks gaat zich krachtig inzetten om de komende tijd zoveel mogelijk te herstellen van wat dit magere akkoord voor Breda laat liggen.

Lees verder