Nieuws

Breda krijgt regenboogzebrapad

Regenboogzebra

De gemeente gaat aan de slag om een regenboogzebra aan te leggen in Breda. Begin dit jaar raakte GroenLinks Breda samen met D’66 en de VVD in gesprek met Eline Kouwenberg en Lieke Kuipers van de stichting BO. BO gelooft erin dat liefde geen grenzen kent, niet wat betreft geslacht, noch religie, leeftijd, huidskleur of wat dan ook. De doelstelling van BO is om de zichtbaarheid van Breda als regenboogstad te vergroten. BO droomt ervan dat in Breda iedereen zich veilig genoeg voelt om zichzelf te zijn en dat we een sfeer creëren waar we onze diversiteit kunnen omarmen en vieren. Raadslid Merijn Scheifes: "Wij steunen de oproep van BO en de LHBTI-gemeenschap en willen mensen stil laten staan bij acceptatie en tolerantie jegens iedereen. Wij willen laten zien dat we trots zijn op onze diversiteit."

Lees verder

GroenLinks stemt tegen nepoplossing zuidelijke rondweg

GroenLinks Breda stemde tijdens de raadsvergadering van 8 februari jl. tegen een voorstel van het college om op bepaalde plekken de zuidelijke rondweg te verbreden om zo de file op de zuidelijke rondweg tijdelijk te verkorten. Deze maatregelen hebben volgens berekeningen slechts 5 tot 10 jaar effect. Na die tijd moet er opnieuw gekeken worden naar maatregelen. GroenLinks Breda was tegen dit voorstel en wil eerst een goed onderzoek naar alternatieven en ondertunneling. Er moet eerst samen met verschillende partijen in de stad worden gekeken wat we met de Zuidelijke Rondweg gaan doen, zodat de luchtkwaliteit, de geluidsoverlast en de leefbaarheid echt kunnen worden aangepakt.

Lees verder

GroenLinks wil pas extra geld voor City Marketing met een concreet plan

Donderdag 8 februari vond onder andere het debat in de raad plaats over extra financiële middelen voor de nieuwe City Marketing Organisatie. Naast een aantal bedragen die al zijn toegekend door samenvoeging van de middelen van de VVV en het Toeristenfonds, werd om een structurele inzet van EUR 175.000 gevraagd, zonder enige onderbouwing waarvoor dit bedrag wordt ingezet.

Lees verder

Alle basisscholen zonnepanelen

GroenLinks Breda zou graag zien dat alle basisscholen zonnepanelen op hun dak hebben en dat alle basisscholen in Breda klimaatneutraal zijn. GroenLinks Breda wil dan ook dat de Bredase onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven, Bredase energiecorporaties, Breedsaam en de gemeente Breda actiever gaan samenwerken om de Bredase klimaatambitie te behalen. Op dit moment zijn er hierover nog geen afspraken met Breedsaam, de organisatie die de huisvesting van 56 scholen en 70 gebouwen in het primair en het (voorgezet) onderwijs in Breda verzorgt. Raadslid Merijn Scheifes: "Laten we nu goede afspraken maken met Breedsaam en de basischolen om onze klimaatdoelstellingen te behalen. Zo kunnen de kinderen, die nu op school zitten, leren over duurzaamheid en opgroeien in een gezond Breda."

Lees verder

Verbreding A58 mag niet ten koste gaan van natuur en de leefbaarheid

Op 9 januari ontving GroenLinks Breda een brief van de Dorpsraden van Bavel en Ulvenhout die zich, gebaseerd op signalen van Rijkswaterstaat, ernstig zorgen maken dat de kansen die de verbreding van de A58 biedt voor verbetering van de leefomgeving en het milieu niet worden opgepakt. Ze vrezen dat die verbreding zal leiden tot meer overlast in de omgeving, waardoor de leefbaarheid wordt aangetast. GroenLinks Breda vindt dat de verbreding van de A58  zorgvuldig moet worden ingepast in een groene omgeving. GroenLinks wil niet dat er kansen worden gemist om het leefklimaat van omwonenden en de natuur te beschermen.
 

 

Lees verder