Nieuws

Wij zijn bereid te betalen voor gezonde jeugdzorg

jeugdzorgmedewerkers Juzt Stadserf Stadhuis Breda

Het gaat slecht in de jeugdzorg. Een kwart van de jeugdzorginstellingen heeft financiële problemen. Zo ook Juzt, in de regio Brabant-West. Dat was vrijwel failliet, en zou op korte termijn zelfs te weinig geld in kas hebben om de salarissen van het personeel te betalen. De gemeenteraad van Breda besprak daarom op 22 oktober hóe Juzt precies geholpen moet worden. Want dat jeugdzorg belangrijk is, daar is iedereen het over eens. Oorspronkelijk was het plan de bespreking volledig achter gesloten deuren te doen. Mede op aandringen van GroenLinks werd het toch een openbare bespreking. Op een onderwerp dat mensen raakt, is het extra belangrijk dat mensen weten hoe partijen hun keuze maken. GroenLinks ondersteunde niet alleen het collegevoorstel, dat met een lening wil voorkomen dat Juzt failliet gaat. Wij spraken ook de bereidheid uit de tarieven te verhogen als dat nodig is.

Lees verder

Zuidelijke Rondweg: "Blij met afronding, we blijven strijden voor een Milieuzone"

Zuidelijke Rondweg Thom Dijkstra Mobiliteit Milieuzone

Donderdagavond sprak Thom Dijkstra zich uit over de plannen voor de Zuidelijke Rondweg. Hij vertelde dat GroenLinks blij is dat er werk wordt gemaakt van leefbaarheid, maar betreurt dat het college daarbij niet over een Milieuzone wil praten. In twee verworpen moties riep Thom samen met het CDA op om zorgvuldig te monitoren en bij het verminderen van de snelheid van het verkeer innovatief te werk te gaan.

Lees verder

Onafhankelijke adviesraad cultuur nodig voor Breda als ambitieuze cultuurstad

Cultuur Nota Onafhankelijke Cultuurraad Monica Tecklenburg

De Cultuurnota 2019-2024 stelt mooie ambities voor cultuur en kunst in Breda. Maar zonder extra gelden zijn niet alle de ambities haalbaar denkt GroenLinks. Om toekomstbestendig cultuurbeleid te ontwikkelen pleit GroenLinks-raadslid Monica Tecklenburg voor het instellen van een onafhankelijke en gespecialiseerde adviesraad die adviseert over subsidieverdeling maar ook in brede zin over culturele ontwikkelingen.

Lees verder

Blijverslening: stel fondsen veilig voor mensen die het nodig hebben door middel van een inkomensgrens

Blijverslening levensloopbestendig inkomensgrens wonen

De Blijverslening is een gemeentelijke lening bedoeld om mensen te helpen om hun woning levensloopbestendig te maken. Het college stelt nu voor om de inkomensgrens te verwijderen in de hoop dat daardoor meer mensen gebruik gaan maken van de lening. Volgens GroenLinks schiet de lening daarmee haar doel voorbij. Het levensloopbestendig maken van een woning is alleen een probleem voor mensen die daarvoor het geld niet op de bank hebben staan – voor die mensen moeten we de fondsen veilig stellen. Door de inkomensgrens geheel los te laten gebeurt dat niet.

Lees verder

Begroting en jaarrekening 2019: 'Begroot resultaatgericht!'

Begroting 2018 Motie Resultaatgericht begroten Hilrieke Nauta

De jaarstukken geven slecht weer wat er gedaan is om doelen uit de begroting te halen. Bovendien zijn doelen uit de begroting vaak vaag: er wordt zelden duidelijk aangegeven welke resultaten nagestreefd worden. Als de gemeenteraad niet weet wat het college wil bereiken en wat ze daarvoor doet kan zij het college moeilijk controleren en/of ter verantwoording roepen. GroenLinks-raadslid Hilrieke Nauta vindt dat dat zo snel mogelijk beter moet, daarom diende zij een motie in waarin ze het college oproept resultaatgericht te begroten.

Lees verder