Nieuws

GroenLinks wil pas extra geld voor City Marketing met een concreet plan

Donderdag 8 februari vond onder andere het debat in de raad plaats over extra financiële middelen voor de nieuwe City Marketing Organisatie. Naast een aantal bedragen die al zijn toegekend door samenvoeging van de middelen van de VVV en het Toeristenfonds, werd om een structurele inzet van EUR 175.000 gevraagd, zonder enige onderbouwing waarvoor dit bedrag wordt ingezet.

Lees verder

Alle basisscholen zonnepanelen

GroenLinks Breda zou graag zien dat alle basisscholen zonnepanelen op hun dak hebben en dat alle basisscholen in Breda klimaatneutraal zijn. GroenLinks Breda wil dan ook dat de Bredase onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven, Bredase energiecorporaties, Breedsaam en de gemeente Breda actiever gaan samenwerken om de Bredase klimaatambitie te behalen. Op dit moment zijn er hierover nog geen afspraken met Breedsaam, de organisatie die de huisvesting van 56 scholen en 70 gebouwen in het primair en het (voorgezet) onderwijs in Breda verzorgt. Raadslid Merijn Scheifes: "Laten we nu goede afspraken maken met Breedsaam en de basischolen om onze klimaatdoelstellingen te behalen. Zo kunnen de kinderen, die nu op school zitten, leren over duurzaamheid en opgroeien in een gezond Breda."

Lees verder

Verbreding A58 mag niet ten koste gaan van natuur en de leefbaarheid

Op 9 januari ontving GroenLinks Breda een brief van de Dorpsraden van Bavel en Ulvenhout die zich, gebaseerd op signalen van Rijkswaterstaat, ernstig zorgen maken dat de kansen die de verbreding van de A58 biedt voor verbetering van de leefomgeving en het milieu niet worden opgepakt. Ze vrezen dat die verbreding zal leiden tot meer overlast in de omgeving, waardoor de leefbaarheid wordt aangetast. GroenLinks Breda vindt dat de verbreding van de A58  zorgvuldig moet worden ingepast in een groene omgeving. GroenLinks wil niet dat er kansen worden gemist om het leefklimaat van omwonenden en de natuur te beschermen.
 

 

Lees verder

GroenLinks presenteert fietsactieprogramma met opening eerste zangfietspad in Breda

GroenLinks Breda presenteerde op 13 januari haar fietsactieprogramma met de opening van het eerste zangfietspad van Breda. In het fietsactieprogramma staan acties om het fietsen in Breda makkelijker, veiliger en aantrekkelijker te maken. Zo wil GroenLinks dat bij de inrichting van wegen en straten de fietser weer op 1 komt, bijvoorbeeld door de snorfietser van het fietspad te halen, elke school of sportvereniging een eigen fietsveiligheidsprogramma te geven, betere gratis bewaakte fietsenstallingen in het centrum, een Park, Bike & Ride aan de rand van de stad en minder vrachtverkeer in het centrum. Raadslid Merijn Scheifes bij de presentatie van het fietsactieprogrmma en opening van het zangfietspad: ”Fietsen langs het water was al een feestje. Gaaf dat je nu echt lekker ongestoord fluitend en zingend naar school, huis en naar je werk kan gaan. Nu nog in de rest van Breda!”

Lees verder

GroenLinks stelt vragen over groener en levendiger Molsterrein en omgeving (Achter de Lange Stallen)

foto Molsterrein binnenstad Breda (Achter de Lange Stallen)

In een te agenderen raadsvoorstel van het college voor de uitbreiding van een bestaand winkelpand aan de Ginnekenweg geeft het college aan dat “investeerders niet meer willen wachten op een retailontwikkeling bij Achter de Lange stallen door alle onzekerheden die hier omheen spelen.”  In het bestuursakkoord 2015 – 2018 Focus op Vooruitgang staat Achter de Lange Stallen (het gebied rond de huidige Molsparking) nog genoemd als een strategische plaats in de stad waar extra dynamiek gewenst is. GroenLinks wil graag weten waar we voor dit gebied aan toe zijn en ziet veel kansen om het gebied te vergroenen en levendiger te maken, ook zonder grootschalige winkeluitbreiding. Daarom stellen we vragen aan het college.

Lees verder