Nieuws

Groene Lintje voor milieuadvocaat Rogier Hörchner

Rogier Hörchner krijgt het Groene Lintje van GroenLinks Breda

Rogier Hörchner krijgt het Groene Lintje van GroenLinks Breda voor zijn inzet voor een beter milieu. Als ‘afvaladvocaat’ strijdt hij onder andere voor het invoeren van statiegeld op kleine flesjes en blikjes, waardoor er minder zwerfafval op straat komt. GroenLinks fractievoorzitter Jos Koniuszek en lijsttrekker Peter Bakker reikten het lintje uit: “Met dit Groene Lintje spreken wij onze waardering uit voor wat mr. Hörchner als milieuadvocaat doet om Nederland schoner en duurzamer te maken.”

Lees verder

Breda krijgt regenboogzebrapad

Regenboogzebra

De gemeente gaat aan de slag om een regenboogzebra aan te leggen in Breda. Begin dit jaar raakte GroenLinks Breda samen met D’66 en de VVD in gesprek met Eline Kouwenberg en Lieke Kuipers van de stichting BO. BO gelooft erin dat liefde geen grenzen kent, niet wat betreft geslacht, noch religie, leeftijd, huidskleur of wat dan ook. De doelstelling van BO is om de zichtbaarheid van Breda als regenboogstad te vergroten. BO droomt ervan dat in Breda iedereen zich veilig genoeg voelt om zichzelf te zijn en dat we een sfeer creëren waar we onze diversiteit kunnen omarmen en vieren. Raadslid Merijn Scheifes: "Wij steunen de oproep van BO en de LHBTI-gemeenschap en willen mensen stil laten staan bij acceptatie en tolerantie jegens iedereen. Wij willen laten zien dat we trots zijn op onze diversiteit."

Lees verder

GroenLinks stemt tegen nepoplossing zuidelijke rondweg

GroenLinks Breda stemde tijdens de raadsvergadering van 8 februari jl. tegen een voorstel van het college om op bepaalde plekken de zuidelijke rondweg te verbreden om zo de file op de zuidelijke rondweg tijdelijk te verkorten. Deze maatregelen hebben volgens berekeningen slechts 5 tot 10 jaar effect. Na die tijd moet er opnieuw gekeken worden naar maatregelen. GroenLinks Breda was tegen dit voorstel en wil eerst een goed onderzoek naar alternatieven en ondertunneling. Er moet eerst samen met verschillende partijen in de stad worden gekeken wat we met de Zuidelijke Rondweg gaan doen, zodat de luchtkwaliteit, de geluidsoverlast en de leefbaarheid echt kunnen worden aangepakt.

Lees verder