Nieuws

Cultuur is geen vrijetijdsbesteding!

Bezuinigen op cultuur en sport door de provincie Noord Brabant is een verkeerde keuze, en een verkeerd signaal. Het nieuwe provinciebestuur (VVD, CDA, FvD en Lokaal Brabant) wil hard bezuinigen op cultuur en sport. Samen met PvdA, D66 en de SP schreven GroenLinks fracties een brief met de boodschap: bezuinigen op cultuur en sport is een foute keuze; kunst en cultuur zorgen voor verbeeldingskracht en dat hebben we nu juist heel hard nodig! Er is zelfs geen gedeputeerde meer op cultuur. Terug naar naar het arme Brabant van weleer; dat wil toch niemand? En als Brabant zelf zijn cultuur en sport al niet meer belangrijk vindt, waarom zou de rijksoverheid het daar dan nog wel steunen? Houd Brabant interessant, juist ook op het gebied van cultuur en sport.
 

Lees verder

Breda bereid om kind-vluchtelingen op te nemen van Griekse eilanden

GroenLinks Breda raadslid Monica Tecklenburg

Op Griekse eilanden zitten nu minderjarige alleenstaande vluchtelingen in erbarmelijke omstandigheden vast. Breda spreekt zich uit bereid te zijn om een bijdrage te leveren aan de opvang van deze vluchtelingen. Ons raadslid Monica Tecklenburg vond de raad van Breda unaniem bereid om gezamenlijk een motie daartoe in te dienen. Deze is uiteraard ook aangenomen. Nog wel op de allereerste digitale debatraad ooit in Breda, vanwege de pandemie.

Lees verder

Laten we evenementen in Breda leuk houden!

Achterbleven bekers na carnaval in het Ginneken

De fractie GroenLinks vindt de Nota Evenementenbeleid Breda 2020 een verbetering ten opzichte van het huidige beleid. Hij zoekt evenwicht tussen de diverse belangen. Het gevonden compromis kunnen wij in grote lijnen dragen. De aandacht voor toegankelijkheid en duurzaamheid kan meer tastbaar. Voorstellen op dat gebied van andere fracties zullen we steunen. Of daar zelf mee komen. De VVD fractie suggereerde de inzet op het vinden van méér evenementenlocaties, voor veel méér evenementen in Breda, en minder regels op het gebied van natuur, afval en geluid. Voor GroenLinks is dat niet acceptabel. Dat staat haaks op de kern van het collegevoorstel. Dat ondergraaft het draagvlak voor evenementen in Breda. En dat helpt niemand. Ook de evenementenbranche niet. Aangenomen moties, of amendementen in die richting, ondergraven ook de steun van GroenLinks voor het voorliggende collegevoorstel.

Lees verder

Coronavirus (COVID-19): actief van achter de geraniums

een foto van Peter Bakker, fractievoorzitter GroenLinks Breda, met op de voorgrond geraniums

Beste Bredanaars, beste afdelingsgenoten,

Om de verspreiding van het virus te voorkomen, verblijf ik nu al een week zoveel mogelijk achter de geraniums. Net als de meesten van jullie. Maar dat wil niet zeggen dat we als fractie de dingen in Breda niet meer volgen, of niets meer doen. Uiteraard hebben wij veel vragen en zorgen, en volgen wij wat de gemeente doet. En als jij vragen of zorgen hebt, moet je ons weten te vinden. Lees daarom verder als je wilt weten wat op dit moment onze insteek is, of vragen aan ons hebt.

Wij zijn ervan overtuigd dat we deze crisis zo goed mogelijk doorkomen als we het samen doen. We zien daarvoor in Breda al veel gebeuren. Doe jij mee?   

De mensen in de zorg, en andere vitale diensten, die nu volop aan de bak moeten, verdienen onze steun en een warm applaus.
De mensen die door het virus een dierbare verliezen, wensen wij alle sterkte toe bij hun verlies. 

Nog nooit is onze Brabantse groet zo toepasselijk geweest als in deze tijd: houd oe goe!

Peter Bakker
fractievoorzitter GroenLinks Breda

Lees verder

Twee jongerenwerkers voor Hoge Vucht!

de wijk Hoge Vucht in Breda krijgt er twee jongerenwerkers bij om problemen op te lossen

De wijk Hoge Vucht in Breda krijgt er de komende tijd twee jeugd- en jongerenwerkers bij! Met repressie alléén ontstaat er geen zicht op een betere toekomst voor deze wijk en zijn jongeren. Het werk loopt de politie over de schoenen en het talent dat wél in de wijk zit verdient een kans. Het jongerenwerk is in de afgelopen jaren te ver uitgekleed. GroenLinks verzocht daarom een jaar terug al om de inzet van méér jongerenwerkers. Ook het college is nu gelukkig tot dit inzicht gekomen. Wij wensen de jongerenwerkers veel sukses, zodat het een prettige wijk wordt om te wonen, jongeren weer meer kansen krijgen en zij de kansen die ze krijgen ook echt gaan pakken.

Lees verder

Monica: laat kind-vluchtelingen in Griekenland niet aan lot over

Monica Tecklenburg, raadslid GroenLinks Breda

Op Griekse eilanden zitten nu minderjarige alleenstaande vluchtelingen in erbarmelijke omstandigheden vast. GroenLinks Breda roept, samen met SP Breda, de gemeente Breda op om een bijdrage te leveren aan de opvang van kinderen. Diverse andere landen en steden in Europa hebben zich al bereid verklaard ook een deel van deze opvang voor hun rekening te nemen.

Lees verder