Nieuws

Breda zet stappen terug met akkoord Lef en Liefde

akkoord Breda 2018 VVD D'66 PvdA

In het raadsdebat van gisterenavond, 7 juni 2018, heeft GroenLinks de partijen PvdA, D66 en vooral ook de VVD gefeliciteerd met hun onderlinge akkoord. Het akkoord zet echter belangrijke stappen terug op de zaken die echt nodig zijn om Breda toekomstvast te maken, en die dus de speerpunten zijn van GroenLinks. Voor de mensen in Breda die het moeilijk hebben om mee te komen doet het vrijwel niets. Zij zijn juist zelfs de netto-betalers aan een ‘lekker potje herverdelen’. Het akkoord doet ook niks om de inmiddels al wat gedateerde klimaatdoelen van Breda nog te gaan halen. Waar iedereen kan zien wat er nu al nodig is, spelen de coalitiepartners liever struisvogel tot Den Haag met geld over de brug komt. En ook geen cent meer dan dat. Zo raken we in Breda steeds verder achterop bij wat er nodig is. GroenLinks gaat zich krachtig inzetten om de komende tijd zoveel mogelijk te herstellen van wat dit magere akkoord voor Breda laat liggen.

Lees verder

GroenLinks wijst coalitiepartijen de weg naar toekomstbestendig Breda

GroenLinks op bezoek bij onderhandelingen coalitieakkoord Breda  2018-2022 in Bouvigne

Net als andere politieke partijen in Breda, is GroenLinks uitgenodigd door VVD, D66 en PvdA  om mee te komen praten over het coalitieakkoord dat in de maak is. Wij hebben deze gelegenheid te baat genomen om te laten zien wat er nodig is: mensen in Breda perspectief geven door nu écht toekomstbestendige keuzes te maken. Van de tien thematafels hebben wij gekozen voor ‘Solide financiën’ en ‘Mobiliteit’. ‘Financiën’, omdat dat het hart van een toekomstig akkoord is, en laat zien waar je je ambities en speerpunten kiest. ‘Mobiliteit’, omdat dit een belangrijk onderdeel is van onze duurzaamheidsambities. Maar het is ook een onderwerp dat veel mensen echt dagelijks raakt en bezighoudt. In de afgelopen maanden hebben zóveel mensen ons aangespoord om echt werk te maken van een Breda dat veel vriendelijker is voor fietsers en voetgangers! Wij zijn erg benieuwd of de formerende partijen de komende weken hun verantwoordelijkheid nemen en kiezen voor een toekomstbestendig Breda, en of ze de financiële keuzes maken die daarbij horen.

Lees verder

Gemiste kans informatie-fase Breda: er verandert maar weinig

Informateur Bert Wijbenga Van Nieuwenhuizen, fractielid Marike de Nobel en fractieleider Peter Bakker

Vanmorgen deelde de informateur ons de uitkomst van het informatie-proces mee dat nu ruim twee weken onderweg is: de VVD, D’66 en PvdA kiezen opnieuw stevig voor elkaar. Het is een verrassende uitkomst dat men volledig voorbij gaat aan GroenLinks, één van de grootste groeiers van de gemeenteraadsverkiezingen, en nu de grootste partij op links in Breda. De kiezer beloonde daarmee onze inzet om Breda groener te maken en iederéén in Breda weer perspectief te bieden. De coalitie die nu onderzocht wordt, wil de komende vier jaar de stad gaan besturen op de uiterst smalle basis van 21 zetels. Het recente verleden leert ons dat je daarmee een stabiel bestuur van de stad in de waagschaal stelt.

Lees verder

GroenLinks pakt twee zetels winst bij gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018

De afgelopen weken heb je in Breda GroenLinks nauwelijks kunnen missen. Na een intensieve campagne pakt GroenLinks Breda met de gemeenteraadsverkeizingen van 21 maart 2018 twee zetels winst, en stijgt daarmee van drie naar vijf zetels in de gemeenteeraad van Breda. Met deze winst zet GroenLinks ook in op collegedeelname. De komende weken gaan we verkennen wat hiervoor de mogelijkheden zijn. 

Lees verder

GroenLinks pakt twee zetels winst bij gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018

De afgelopen weken heb je in Breda GroenLinks nauwelijks kunnen missen. Na een intensieve campagne pakt GroenLinks Breda met de gemeenteraadsverkeizingen van 21 maart 2018 twee zetels winst, en stijgt daarmee van drie naar vijf zetels in de gemeenteeraad van Breda. Met deze winst zet GroenLinks ook in op collegedeelname. De komende weken gaan we verkennen wat hiervoor de mogelijkheden zijn. 

Lees verder

GroenLinks plant boom bij John F. Kennedy basisschool

GroenLinks Breda heeft op 14 maart samen met kinderen van basisschool KBS John F. Kennedy een appelboom geplant op het schoolplein in Breda Noord. GroenLinks plant deze fruitboom in het kader van de nationale boomfeestdag om aandacht te vragen voor het belang van natuur in en om de stad.

Lees verder