Nieuws

Christ Crul: Zonder Kritiek wordt het alleen maar slechter

volksvertegenwoordiger oud-raadslid Christ Crul GroenLinks Breda

In Memoriam

Vakbond, voetbal en volksvertegenwoordiging. Het zijn deze drie V’s die een rode draad vormen in het leven van GroenLinks-nestor Christ Crul. Vorige week, na een kort ziekbed, is hij op negentigjarige leeftijd overleden. Daarmee verliest GroenLinks Breda één van haar oudste en meest markante leden.

Lees verder

GroenLinks krijgt raad mee op moties: gemakkelijker inzicht in ontwikkeling financiën en oormerking geld voor kinderen in armoedesituatie

motie GroenLinks Breda financieel dashboard, onderzoek doeltreffendheid en doelmatigheid, oormerking Klijnsmagelden kinderen in armoedesituatie

5 juli was de laatste debatraad in 2018 voor het zomerreces. Een belangrijk bespreekpunt waren de financiële jaarstukken. In het kader daarvan nam GroenLinks initiatief voor twee moties. De ene spreekt zich uit over meer en gemakkelijker inzicht voor de raad in de financiële ontwikkelingen en het doelbereik. De andere motie ging over het veilig stellen van door het Rijk verstrekte middelen voor kinderen die opgroeien in een armoedesituatie. Voor beide moties wisten wij raadsbrede steun te verwerven.

 

Lees verder

Breda start onderzoek benutten zon op parkeerdek station

Breda Centraal OVTC De auto's staan op het parkeerdek op te warmen in de zon, de reizigers in kunstlicht op het perron.

Op initiatief van GroenLinks gaat Breda aan de slag om te zien of het station Breda Centraal, met zijn enorme oppervlakte en energieverbruik, een grotere bijdrage kan leveren aan het klimaatneutraal maken van onze gemeente. Maar liefst zeven fracties in de raad zien dit idee zó zitten dat ze hiertoe de motie Het dak op voor duurzame energie, ook op het station samen met ons indienden. De motie werd gisterenavond unaniem aangenomen. Hoewel het station net is opgeleverd, stamt de planvorming al uit net na 2000. De wereld ziet er echter nu wel een beetje anders uit, zeker voor wat betreft het denken over klimaat en energie. Ook grote spelers als het Rijk, NS en ProRail spreken nu grote duurzaamheids-ambities uit. Wij zien dan ook goede kansen om samen met deze partners tot een energiezuiniger station te komen. Een station dat zelfs kan gaan bijdragen aan het klimaatneutraal maken van Breda. En hoe lekker is het, als je als parkeerder op zonnige dagen je auto ophaalt, en deze in de schaduw van een zonneluifel heeft gestaan, in plaats van in de bloedhitte?  

Lees verder

Breda zet stappen terug met akkoord Lef en Liefde

akkoord Breda 2018 VVD D'66 PvdA

In het raadsdebat van gisterenavond, 7 juni 2018, heeft GroenLinks de partijen PvdA, D66 en vooral ook de VVD gefeliciteerd met hun onderlinge akkoord. Het akkoord zet echter belangrijke stappen terug op de zaken die echt nodig zijn om Breda toekomstvast te maken, en die dus de speerpunten zijn van GroenLinks. Voor de mensen in Breda die het moeilijk hebben om mee te komen doet het vrijwel niets. Zij zijn juist zelfs de netto-betalers aan een ‘lekker potje herverdelen’. Het akkoord doet ook niks om de inmiddels al wat gedateerde klimaatdoelen van Breda nog te gaan halen. Waar iedereen kan zien wat er nu al nodig is, spelen de coalitiepartners liever struisvogel tot Den Haag met geld over de brug komt. En ook geen cent meer dan dat. Zo raken we in Breda steeds verder achterop bij wat er nodig is. GroenLinks gaat zich krachtig inzetten om de komende tijd zoveel mogelijk te herstellen van wat dit magere akkoord voor Breda laat liggen.

Lees verder

GroenLinks wijst coalitiepartijen de weg naar toekomstbestendig Breda

GroenLinks op bezoek bij onderhandelingen coalitieakkoord Breda  2018-2022 in Bouvigne

Net als andere politieke partijen in Breda, is GroenLinks uitgenodigd door VVD, D66 en PvdA  om mee te komen praten over het coalitieakkoord dat in de maak is. Wij hebben deze gelegenheid te baat genomen om te laten zien wat er nodig is: mensen in Breda perspectief geven door nu écht toekomstbestendige keuzes te maken. Van de tien thematafels hebben wij gekozen voor ‘Solide financiën’ en ‘Mobiliteit’. ‘Financiën’, omdat dat het hart van een toekomstig akkoord is, en laat zien waar je je ambities en speerpunten kiest. ‘Mobiliteit’, omdat dit een belangrijk onderdeel is van onze duurzaamheidsambities. Maar het is ook een onderwerp dat veel mensen echt dagelijks raakt en bezighoudt. In de afgelopen maanden hebben zóveel mensen ons aangespoord om echt werk te maken van een Breda dat veel vriendelijker is voor fietsers en voetgangers! Wij zijn erg benieuwd of de formerende partijen de komende weken hun verantwoordelijkheid nemen en kiezen voor een toekomstbestendig Breda, en of ze de financiële keuzes maken die daarbij horen.

Lees verder

Gemiste kans informatie-fase Breda: er verandert maar weinig

Informateur Bert Wijbenga Van Nieuwenhuizen, fractielid Marike de Nobel en fractieleider Peter Bakker

Vanmorgen deelde de informateur ons de uitkomst van het informatie-proces mee dat nu ruim twee weken onderweg is: de VVD, D’66 en PvdA kiezen opnieuw stevig voor elkaar. Het is een verrassende uitkomst dat men volledig voorbij gaat aan GroenLinks, één van de grootste groeiers van de gemeenteraadsverkiezingen, en nu de grootste partij op links in Breda. De kiezer beloonde daarmee onze inzet om Breda groener te maken en iederéén in Breda weer perspectief te bieden. De coalitie die nu onderzocht wordt, wil de komende vier jaar de stad gaan besturen op de uiterst smalle basis van 21 zetels. Het recente verleden leert ons dat je daarmee een stabiel bestuur van de stad in de waagschaal stelt.

Lees verder