Nieuws

Wie nomineer jij voor een Groen Lintje?

Jaarlijks reikt GroenLinks Breda een Groen Lintje uit. Het Groen Lintje is een initiatief van GroenLinks en is bedoeld als beloning, aanmoediging en compliment voor bedrijven, organisaties, groepen en personen die zich inzetten voor een duurzame en groene samenleving. Voor deze uitreiking mag iedereen kandidaten nomineren.

Lees verder

Breda verdient schone lucht

Tijdens de raadsvergadering van 21 december diende GroenLinks-raadslid Merijn Scheifes namens een brede coalitie van verschillende partijen (SP, PvdA, D'66, CDA, Trots/OPA, Elbertse/Groenweg en de VPB) een motie in om ook in Breda experimenten te gaan doen met het zuiveren van lucht op plaatsen waar de luchtkwaliteit onvoldoende is. Raadslid Merijn Scheifes: "Eigenlijk moet je voorkomen dat er luchtvervuiling plaatsvindt, maar met name het autoverkeer op de wegen in en rond Breda is niet van vandaag op morgen schoon. Laat dit experiment het begin zijn van het daadwerkelijk aanpakken van luchtvervuiling bij de bron in Breda." De motie werd unaniem aangenomen.

Lees verder

GroenLinks Breda wil scooter naar rijbaan

In de Tweede Kamer wordt gepraat over de mogelijkheden om de snorfiets naar de rijbaan te plaatsen. Inmiddels is de kamer akkoord om te starten met een proef. Verscheidene gemeente willen nu, zodra het wettelijk geregeld is, de scooters van het fietspad halen. GroenLinks Breda wil dat dit ook in Breda gebeurt. Raadslid Merijn Scheifes: "De snorfiets zorgt voor bijna een kwart van de luchtvervuiling op de fietspaden. Longpatiënten hebben veel last van het ultra-fijnstof en ook fietsers lopen gezondheidsschade op."

Lees verder

GroenLinks voorkomt dat besluit verbouwing Mezz doorschuift naar volgende bestuursploeg

Poppodium Mezz Breda

Het college moet op korte termijn met een financieringsvoorstel komen voor het aanvullend benodigde geld om bij de Mezz 'de basis op orde' te brengen. Dat is de opdracht in een aangenomen motie in de debatraad van 21 december die door GroenLinks en andere partijen werd ingediend. Het moet zo gebeuren dat er geen vertraging meer optreedt in de voor zomer 2019 geplande verbouwing. In een oordeelsvormende sessie van het Bredaas Beraad op 7 december bleek al dat er tóch een groot draagvlak aanwezig was om nog in deze raadsperiode te besluiten om het gebouw van de Mezz op orde te brengen. Bij de begrotingsbehandeling leken we nog alleen te staan. Daarna is door GroenLinks druk op de ketel gehouden met een rechtlijnige argumentatie vanuit het eerder genomen besluit, een dreigend amendement bij de begroting, en een daaropvolgende bespreeknotitie van burgerraadslid Peter Bakker. 

Lees verder

Maak bereikbaarheid voor fietser en voetganger naar station veilig!

GroenLinks Breda wil dat fietsers en voetgangers veilig door Breda hun bestemming kunnen bereiken. Helaas zijn er in Breda nog te veel onveilige situaties, waardoor er te vaak ongelukken met fietsers en voetgangers gebeuren. Een voorbeeld is de route naar het station. Het bijft voor fietsers en voetgangers lastig om veilig hiernaartoe te komen. Eind vorig jaar stelde GroenLinks Breda hier al vragen over. De problemen zouden worden opgelost en de oversteekbaarheid zou worden verbeterd. Tot op heden is er echter vrijwel niets gebeurd en is het er niet veiliger op geworden. Raadslid Merijn Scheifes: "Voor de zoveelste keer worden de fietser en voetganger op de tweede plaats gezet. Het is hoog tijd dat het college actie onderneemt om juist voor de zwakkere verkeersdeelnemer van Breda een veilige stad te maken."

Lees verder

GroenLinks steunt nachtelijke clubcultuur in Breda

Dance club

Vorige week heeft GroenLinks samen met D66, SP, VVD en Trots een motie ingediend om de dance- en clubcultuur in Breda aan te jagen. De motie is aangenomen. GroenLinks wil in Breda ruimte voor cultuur én subcultuur. Breda is er voor iedereen, dus ook voor onze jongeren. Daarom ondersteunt GroenLinks samen met de andere partijen het initiatief van Local Motion, die in korte tijd 1.700 handtekening ophaalden.

Lees verder