Nieuws

GroenLinks stelt vragen over Bredanaars zonder nationaliteit

Staatloosheid Nationaliteit Onbekend Vragen Gemeentes Gemeenten

Een aantal gemeentes in Nederland wacht niet langer op landelijke wetgeving en gaat zelf beter beoordelen of inwoners met ‘onbekende nationaliteit’ staatloos zijn en een dergelijke status toekomt. Naar aanleiding van een artikel in Trouw stelde GroenLinks vragen over staatloosheid in Breda en of het college bereid is om Bredanaars met ‘onbekende nationaliteit’ een weg te bieden naar daadwerkelijke erkenning van staatloosheid.

Lees verder

GroenLinks stelt vragen over omgang met eikenprocessierups en andere exoten

eikenprocessierups

De afgelopen weken krijgen wij steeds meer berichten binnen over overlast van de eikenprocessierups. Naast de exoten die er al zijn, zullen komende jaren ook andere exoten hun intrede doen in Nederland. Nu en in de toekomst is heeft Breda dus effectief maar ook milieuvriendelijk beleid nodig om invasieve exoten aan te pakken. Om een beeld te krijgen van de effecten, transparantie en keuzes van het huidige beleid stelde GroenLinks vragen.

Lees verder

GroenLinks stelt vragen over omgang met eikenprocessierups en andere exoten

eikenprocessierups

De afgelopen weken krijgen wij steeds meer berichten binnen over overlast van de eikenprocessierups. Er komen steeds meer nesten in de eikenbomen in onze wijken en steeds meer mensen hebben last van enorme jeuk en irritatie. De oprukkende eikenprocessierups staat niet op zichzelf; de dennenprocessierups is onderweg. Een ander voorbeeld is de Japanse Duizendknoop die onstuimig groeit en tuinen, schuurtjes en zelfs huizen ondermijnt, en als woekeraar in de natuur de plaatselijke soortenrijkdom bedreigt. Of de buxusmot die er voor zorgt dat vele buxushagen verloren gaan. En de kastanjemineermot die maakt dat de kastanjes langs onze singels al vanaf eind augustus bruin kleuren. Als gevolg van het veranderende klimaat zullen de komende jaren waarschijnlijk meer invasieve exoten verschijnen.

Voor GroenLinks zijn volksgezondheid, herstel van evenwicht in de natuur, blijvende inzet op natuurlijke bestrijding en het behoud van historische landschaps-cultuurelementen belangrijk. De oprukkende exoten zijn een neveneffect van de klimaatverandering dat nog eens onderstreept hoe belangrijk onze inzet op het tegengaan van verdere klimaatverandering is. Daarom stelden wij het college vragen over wat het gemeentelijk beleid op dit moment eigenlijk is in de omgang met deze uitheemse planten en dieren die naar Nederland oprukken. 

 

Lees verder

Voorjaarsnota 2019: Investeer in klimaat, cultuur, wijken en mensen

Volgens GroenLinks moeten we op een paar vlakken Bredaas geld écht anders besteden. Niet aan prestigeprojecten en reclamecampagnes, maar door te investeren in onze mensen en ons klimaat. In de toespraak van Peter lees je wat er volgens GroenLinks anders moet. En dat er door te investeren in de klimaatopgave, cultuurmakers, wijken, mensen en hun talenten een heleboel anders kan.

Lees verder

Topsporthal: "Zet geld nu liever in voor méér mensen die het nodig hebben."

Volgens GroenLinks is de businesscase voor de bouw van een topsporthal in Breda ("het Talentencentrum") geen goede keuze. De plannen zetten namelijk maar half en indirect in op méér mensen aan het sporten krijgen - juist nu dat zo belangrijk is. Bovendien kost de topsporthal momenteel en met het huidige budget zo veel dat er weinig over blijft om juist daarop in te zetten. Wij zetten het geld liever in voor initiatieven die meer Bredanaars bereiken, jong én oud.

Lees verder

Oproep: stembureaus op 23 mei toegankelijk voor iedereen?

Toegankelijkheid stemmen stembureaus Monica Tecklenburg

Op 23 mei vinden de Europese verkiezingen plaats. GroenLinks vindt het van groot belang dat ieder die dat wil ook daadwerkelijk een stem uit kan brengen. Eerder stelden we al vragen aan het college. Nu doen we een oproep aan iedereen om te melden hoe het gesteld is met de toegankelijkheid van stembureaus in Breda.

Lees verder